Nyheter

Publicerad den 18-01-23

Promenera för att integrera!

Få motion och en vän på köpet! Är du trött på att gå ensam under dina promenader med barnvagnen? Vill du träffa andra föräldralediga och samtidigt lära dig om nya kulturer? Titta hit! Vi träffas i grupp med föräldrar från olika kulturer och bakgrunder...

Publicerad den 17-09-29

Ny organisation för stöd till utsatta familjer

Under vecka 40 besöks Växjö kommun av en sydafrikansk delegation för att, genom dialog och utbyte, bygga upp en ny organisation för att stötta familjer i Växjö som lever i social utsatthet. Projektet startade i januari 2017 och fokuserar på familjen sna...

Publicerad den 17-09-13

Daglig verksamhet ska spridas över Kosovo

Under två år har Växjö kommun samarbetat med Komuna Vushtrri i Kosovo för att skapa strukturer för daglig verksamhet i Vushtrri. Arbetet har varit lyckosamt och idag, 13 september,  hålls en spridningskonferens i Vushtrri för att sprida kunskapen ...

Publicerad den 17-08-21

Promenera för att integrera!

Nytt projekt beviljat som ID projektleder!  I början av sommaren blev förvaltningen arbete och välfärd på Växjö kommun beviljade så kallade §37a-medel från Länsstyrelsen för projektet ”Promenera för att integrera!” som ID projektleder åt kommunen....

Publicerad den 17-06-16

ID utvärderar kulturen i Ljungby

ID har nyligen beviljats uppdraget att bistå i planeringen av framtidens kultur i Ljungby. Ljungby kommun ska till hösten fatta beslut om lokaler och andra förutsättningar för kulturen och söker därför input från lokala kulturorganisationer och -utövare...

Publicerad den 17-05-02

Kontaktcenter; utveckling av service och tillgänglighet

Nästa vecka sker den första internationella etappen för Kontaktcenter-projektet som sker inom ramarna för ett kommunalt partnerskap mellan Växjö kommun och Vushtrri kommun i Kosovo.  Detta tvååriga projekt utgår från en problemanalys där samarbets...

Publicerad den 17-04-21

Socialt företagande i Kosovo

Under sista veckan i april avslutas projektet SEKOS på plats i Vushtrri, Kosovo, genom en veckolång etapp med späckat schema. Projektet har strax avverkat sina två år och redovisar flera goda resultat. Syftet är att stärka förutsättningarna för socialt ...

Publicerad den 17-03-08

Projektutbyte om stöd till socialt utsatta familjer

Under vecka 11 sparkar Växjö kommun på allvar igång sitt nya treåriga ICLD-projekt om organiserat stöd till socialt utsatta familjer i Växjö och Potchefstroom/Ventersdorp. Projektet löper från 2017-2019 och innefattar åtta internationella etapper med en...

Publicerad den 17-03-01

Daglig verksamhet och strategisk grönyteplanering i Sydafrika

Under v 10 befinner sig två delegationer från Växjö kommun i Potchefstroom, Sydafrika inom ramen för två pågående projekt som koordineras av ID.  Det första är ett tvåårigt projekt med syfte att starta 3 dagliga verksamheter för personer med funkt...

Publicerad den 17-01-19

Tre nya internationella projekt

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) har beviljat medel till tre nya samarbeten som ID kommer att samordna åt Växjö kommun. De tre samarbetena påbörjas från och med inledningen av 2017 och rör samverkan med Kosovo och Sydafrika avseende: ...