Avslut av tvåårigt projekt i Kosovo - Kontaktcenter (KC)

Publicerad den 18-10-31

Den 1-5 oktober 2018 befann sig ID nere i Kosovo tillsammans med projektgruppen Kontaktcenter (KC). Projektet KC var en tvåårigt projektsamarbete mellan Växjö Kommunen och Vushtrri Kommun i Kosovo.

Projektets fokus låg på att utveckla respektive kommuns verksamhet vad gäller tillgänglighet och bemötande för medborgarna, utformande av lokaler samt arbetsmiljö och trivsel för medarbetarna. Projektet avslutades den 5 oktober nere i Vushtrri, där gruppen utförde summering och utvärdering.

Följande har skett i projektet:

Vushtrri kommun har etablerat ett Call Center dit invånarna kan ringa i olika ärenden.  Vushtrri har nyligen flyttat in i sitt nya kommunhus, där kommunens kontaktcenter numera fått en mer serviceinriktad roll. Kommunen har även installerat ett kösystem på entréplan.

Växjö kommun har arbetat på ett kösystem som ska installeras under hösten, och har ordnat en säkerhetsutbildning för medarbetarna som arbetar på Kontaktcenter.

 

Vid summering och utvärdering av projektet konstaterade projektgruppen att fokus på service och tillgänglighet har förbättrats. Växjö kommun arbetar på att fler verksamheter utbildas i säkerhet, samt att vara fortsatt serviceinriktade. Vushtrri kommun arbetar vidare med utvecklandet av sin service genom att fokusera på bemötande och tillgänglighet för sina medborgare.