Daglig verksamhet ska spridas över Kosovo

Publicerad den 17-09-13

Under två år har Växjö kommun samarbetat med Komuna Vushtrri i Kosovo för att skapa strukturer för daglig verksamhet i Vushtrri.

Arbetet har varit lyckosamt och idag, 13 september,  hålls en spridningskonferens i Vushtrri för att sprida kunskapen om daglig verksamhet och erfarenheterna från samarbetet.

På konferensen deltar politiker och tjänstemän från Kosovos alla kommuner liksom från regeringsnivå.

Tre enhetschefer från Växjö kommun presenterar vårt arbete.

Utöver konferensen har besök gjorts på ett boende, en skola och vid det framtida centret som vi var med och tog första spadtaget till för ett år sedan.

ICLD är med och möjliggör konferensen.

För mer information, kontakta Annika Ström på ID