EVOLVE Mångfaldscertifiering

Publicerad den 18-03-19

Under slutet av 2017 och början av 2018 har ID arbetat mycket med att utveckla vårt verktyg EVOLVE Mångfaldscertifiering. 

EVOLVE erbjuder:

I samband med detta utvecklingsarbete harEVOLVEs hemsida uppdaterats för att tydligare kunna visa på vinster med mångfaldsarbete på arbetsplatser och för att befintliga och nya kunder lättare ska hitta information om oss. 

Nu finns även EVOLVE på Facebook och på LinkedIn. Följ oss där för att ta del av de artiklar vi delar, för att lära dig mer om hur du kan arbeta med mångfald på din arbetsplats samt för att lära känna oss bättre. 

Har du frågor om EVOLVE eller vill veta mer? Kontakta oss på info@idvxo.se 

 

Om EVOLVE: 

EVOLVE Mångfaldscertifiering är det främsta verktyget på marknaden för att mångfaldsintegrera arbetsplatser och motverka diskriminering och trakasserier. Vi kartlägger era behov genom ett verktyg som granskar fem olika områden: Styrdokument, Rutiner, Rekrytering, Arbetsmiljö och trivsel samt Varumärke och organisationsutveckling. Därefter identifierar vi åtgärder och ger förslag på rekommendationer för att utveckla ert arbete. En extern och opartisk genomlysning av ert företag/organisation har flera fördelar och och underlättar för vidare arbete med mångfald, icke-diskriminering och inkludering. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar och workshops med aktiva övningar och diskussioner. 

  • Utbildning

  • Utvärdering

  • Processtöd

  • Certifiering