ID skriver ramavtal med Region Kronoberg

Publicerad den 17-01-19

ID har godkänts för att skriva ramavtal med Region Kronoberg avseende utvärdering av verksamheter som rör regional utveckling. Med ramavtalet får ID nu chansen att hjälpa till med utvärdering under kommande två år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

ID har nu två sådana ramavtal, med Region Kronoberg och Växjö kommun.