ID utvärderar Berättarnätet Kronoberg

Publicerad den 16-10-11

Under hösten kommer ID att utvärdera Berättarnätet Kronoberg med dess Sagomuseum och s k sägenplatser runt om i länet. Berättarnätet förvaltar berättartraditionen och det s k immateriella kulturarvet och önskar med utvärderingen få kunskap om nuläge, aktualitet och vägar för framtida utveckling.

ID:s datainsamling innefattar intervjuer med tjugotalet aktörer och nyckelpersoner i och kring Berättarnätets närhet. Det handlar om politiker, tjänstepersoner, personal, styrelse, kunder och finansiärer m fl. Utvärderingsrapporten presenteras för uppdragsgivaren till början av december.

För frågor, kontakta gärna Daniel på ID!