Kontaktcenter; utveckling av service och tillgänglighet

Publicerad den 17-05-02

Nästa vecka sker den första internationella etappen för Kontaktcenter-projektet som sker inom ramarna för ett kommunalt partnerskap mellan Växjö kommun och Vushtrri kommun i Kosovo. 

Detta tvååriga projekt utgår från en problemanalys där samarbetskommunernas respektive kontaktcenter står inför behov av utveckling av sina verksamheter. Det handlar övergripande om utveckling av tillgänglighet, service, bemötande, ny teknik och arbetsmiljö som kommer att påverka medborgarnas kontakt med den lokala demokratin. Resultaten kan också komma att gynna ansvarsutkrävande och transparens då kommunen blir mer tillgänglig. 

Samarbetskommunerna har olika utmaningar, styrkor, svagheter, erfarenheter och kompetenser inom detta problemområde. Detta gör att ett kunskapsutbyte kommer att ge resultat och effekter hos båda parter. 


Målet med projektet är att nå en ökad kompetens hos främst tjänstepersoner, men till viss del också politiker, rörande strategier, metoder och goda erfarenheter Kontaktcenters arbete gällande fyra områden;

  1. God tillgänglighet 
  2. Service och bemötande
  3. Ny teknik och utformande av lokaler som gynnar punkt 1 och 2
  4. Arbetsmiljö, trivsel och utveckling för medarbetare på Kontaktcenter

Den nya kompetensen ska ha bidragit till en plan samt pilottester för implemenering av valda strategier, metoder och goda erfarenheter som ska utveckla kommunens kontaktcenter.

För mer information om projektet, kontakta gärna Therese.