Miljöpedagogik i skolan (MIS)

Publicerad den 16-11-16

V 47. besöker den svenska gruppen Vushtrri, Kosovo i det 2-åriga utbytet mellan Växjö kommun och komuna Vushtrri. Projektet handlar om miljöpedagogik i skolan och där Vushtrri ska ta fram en ny pedagogisk modell för arbetet, något som hittills inte existerat. I Växjö arbetar man med att koppla samman befintlig miljöexpertis med skolans verksamhet. Den framtagna metoden ska testas bland lärare och cirka 100 skolelever i båda kommuner och bygger på en mix av nytt undervisningsmaterial, föreläsningar, problemlösning, experiment och externa studiebesök. Under veckan i Vushtrri kommer de svenska deltagarna bl.a. att besöka skolor och diskutera det pågående miljöarbetet i kommunen.

 

För mer information kontakta Maja på ID!