Ny organisation för stöd till utsatta familjer

Publicerad den 17-09-29

Under vecka 40 besöks Växjö kommun av en sydafrikansk delegation för att, genom dialog och utbyte, bygga upp en ny organisation för att stötta familjer i Växjö som lever i social utsatthet. Projektet startade i januari 2017 och fokuserar på familjen snarare än individen. Vi vet att offentliga insatser ibland är bristfälligt synkroniserade med andra insatser och haft tendensen att negligera den familjekontext individen lever sitt liv inom.

Nuvarande projekt sjösätter ett pilottest från och med årsskiftet med syfte att bygga fram den nya organisationen i Växjö och Potchefstroom, testa den, utvärdera den, justera den och implementera den permanent. Under 2018-2019 testas metoden på totalt 40 utsatta familjer i de två kommunerna,  där kärnan utgår ifrån socialtjänstens insatser med breddning mot skola, polis, Arbetsförmedling etc.

Projektet finansieras av ICLD och avslutas i december 2019. För frågor, kontakta gärna Daniel Folkesson.