Projektstart: Demokratisering genom fullmäktige

Publicerad den 16-11-16

Den 21-25 november besöker en delegation från Växjö kommun bestående av fullmäktiges ordförande och vice ordförande samt tjänstepersoner från kommunledningsförvaltningen, Kommuna Vushtrri i Kosovo. Besöket är det första inom ramen för det tvååriga projektet Demokratisering genom fullmäktige finansierat via Kommunala partnerskapsmedel från ICLD. (www.icld.se)

Projektet syftar till att skapa ett samarbetsforum för ledamöter i fullmäktige samt tjänstepersoner från kommunerna för att utbyta arbetsmetoder och goda erfarenheter gällande 1) sammanträdesadmin. 2) mötesteknik och formalia 3) fullmäktige som styrande organ samt 4) fullmäktige som arena för granskning, insyn och debatt. Projektet samordnas av ID.

För mer frågor; kontakta Annika Ström på ID.