Projektutbyte om stöd till socialt utsatta familjer

Publicerad den 17-03-08

Under vecka 11 sparkar Växjö kommun på allvar igång sitt nya treåriga ICLD-projekt om organiserat stöd till socialt utsatta familjer i Växjö och Potchefstroom/Ventersdorp. Projektet löper från 2017-2019 och innefattar åtta internationella etapper med en hel del arbete på hemmaplan däremellan.

Den första internationella etappen hålls i Sydafrika, 13-17 mars. Stora delar av ledningsgruppen för Arbete och välfärd finns då på plats för att studera det sydafrikanska sättet att arbete och ge socialt stöd. Förutom egna presentationer och gruppövningar, bjuder veckan äve på studiebesök hos provinsen, bland CDWs, på ett kriscenter för kvinnor, vid en ungdomsanstalt mm.

Det nya projektet syftar till att organisera två s k koordinationsstrukturer i Växjö och hos samarbetsparten, vilka ska involvera andra förvaltningar och externa parter. Med denna nya organisation ska kommunerna möta totalt 40 socialt utsatta familjer för att ge effektivt och synkroniserat stöd. Efter utvärdering ska modellerna därefter infogas som permanenta delar inom socialtjänsten.

För frågor; hör gärna av dig till Daniel Folkesson, ID.