Samarbete med Kosovo utvecklar Växjö kommunfullmäktige

Publicerad den 18-04-03

Växjö kommun samarbetar med Komuna Vushtrri i Kosovo kring en demokratisk utveckling av kommunfullmäktige.

I mitten av mars besökte Vushtrri Växjö och fick en genomgång kring hur kommunfullmäktige fungerar och arbetar.
Det var många aha-upplevelser och Vushtrri har funnit en rad med saker de vill försöka implementera på hemmaplan som exempelvis:
-Handlingar på webben så att alla kan ta del av dem
-Införa en utbildning/workshop för nya kommunfullmäktigeledamöter
-Att införa beslutsprotokoll istället för diskussionsprotokoll (mötena spelas ändå in)
-Tekniska hjälpmedel för röstning
-Skicka handlingar elektroniskt till alla ledamöter
-Möjliggöra för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige

Även Växjö har tagit tills sig idéer från arbetet i Kosovo. En årsplan för fullmäktigearbete har arbetats fram precis som de har i Kosovo. 

Fortsättning följer i april.