Translate

Inkludering och sammanhållning på distans:

Publicerad den 21-04-12 av Inkludering | Evelina Witoft

 

För många av oss har arbete på distans blivit till vardag. Att arbeta hemifrån kan vara bekvämt då vi slipper gå upp tidigt och resa till jobbet och därigenom sparar mer tid och får mer tid för familjen. Men det finns också risker med att arbeta på distans, såsom att linjen mellan privatliv och arbete suddas ut, samt en växande känsla av social isolering när de sedvanliga kaffepauserna plötsligt försvinner. Forskning visar att medarbetare tenderar att arbeta mer när arbetet sker på distans, och det är därför viktigt att ha en tydlig kommunikation gällande vad som förväntas och för att förhindra överarbete. Det är även viktigt att vara medveten om att olika individer kan ha olika förutsättningar att arbeta på distans, exempelvis på grund av familjesituationen eller funktionshinder. Ergonomin är också en utmaning när vi arbetar på distans, och det är därför viktigt att uppmuntra till regelbundna pauser och rörelse under arbetsdagen. Vidare är bra tips att placera datorskärmen i högre höjd, och att försöka att använda sig av löst tangentbord och datormus, vilket främjar ett ergonomiskt arbetssätt.

För att distansarbetet ska fungera på ett bra sätt och för att behålla teamkänslan är det viktigt att det finns en god kommunikation mellan ledare och anställda. Risken för social isolering ökar och forskning visar även att konflikter och stress blir mer förekommande vid regelbundet distansarbete. Genom att anordna regelbundna möten bidrar detta till bättre kommunikation och kan bidra till att bibehålla en god arbetsmiljö och en stark teamkänsla. Chefen borde även formulera tydliga målsättningar för arbetet så att medarbetarna ser sitt arbete i ett sammanhang, och att låta medarbetarna ta mer eget ansvar för utformandet av sitt arbete för att främja medarbetarnas upplevda utvecklingsmöjligheter, vilken annars riskeras påverkas negativt vid distansarbete utan regelbunden kontakt med kollegor och idéutbyten.

Idag har många företag förlagt hela eller delar av arbetet på distans, och flera teknikföretag ser att distansarbete kan fortsätta även efter pandemin. På Ericsson har ca 90% av medarbetare i Sverige arbetat på distans sedan mars 2020, något som inte påverkat personalen nämnvärt då en stor del av arbetet redan tidigare skett på distans. Även Sandvik har förlagt en stor del av arbetet på distans, och öppnar upp för att börja undersöka vinsterna med att förlägga mer arbete på distans i framtiden. Einride är också ett företag som tvingats utveckla sina arbetssätt och digitala lösningar för att anpassa sig till de rådande omständigheterna, och som ser att vissa medarbetare faktiskt inte har något behov av att utföra sitt arbete på plats.

Om allt fler kommer att arbeta på distans även efter pandemin, blir det än viktigare att arbeta för en god sammanhållning och en bra teamkänsla, oavsett om medarbetare arbetar hemifrån eller inte. Nedan kommer några tips för att främja sammanhållningen och att minska risken för social isolering.

 

8 tips för att öka sammanhållningen på distans

För ledaren

  • Var tillgänglig och kommunicera detta till dina kollegor! Om möjligt, ha en stående mötestid som anställda kan boka in sig på vid behov.
  • Erbjud regelbundna avstämningar för att stötta upp anställda. Hur går arbetet? Finns det några svårigheter?
  • Sätt upp regelbundna möten – ett stående morgonmöte är ett bra sätt att starta arbetsdagen. Se till att mötena är strukturerade med ett tydligt syfte.
  • Sätt upp tydliga mål – både för teamet och för enskilda anställda.

För kollegan

  • Även kollegan kan initiera avstämningar med sina kollegor – detta är ett bra sätt att bibehålla sammanhållningen när en stor del av arbetet sker på distans och att få en bild av vad alla arbetar med och om det finns behov av stöd.
  • Erbjud din hjälp – detta blir ett sätt att utbyta idéer och att stärka teamkänslan
  • Initiera gemensamma fikatillfällen och lunchpromenader, eller varför inte en digital AW?
  • Var engagerad i de möten som anordnas – ha kameran på och bidra till uppmuntrande och positiva möten som höjer den kollektiva andan!

 

Slutsats

Vi vet inte hur länge arbetet på distans kommer att fortgå, och vi vet inte heller hur våra arbetsdagar kommer att se ut efter pandemin. Kanske kommer många av oss delvis fortsätta att arbeta på distans. Det är därför otroligt viktigt att vi jobbar för att sammanhållningen med våra teams fortsätter att fungera, så att vi dels kan arbeta effektivt, dels må bra i vårt arbete, utan att överarbeta eller känna oss socialt isolerade. Med hjälp av dessa tips kan vi se till att arbetet på distans fungerar på ett bra sätt och att våra kollegor och medarbetare mår bra!

Läs också: Skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö och Inkluderande ledarskap