Styrgruppsmöte Sydafrika

Publicerad den 16-01-22

Under vecka 6 (8-12 februari) besöker den svenska delen av styrgruppen Sydafrika för att, på nära håll, studera pågående projekt, ta initiativ till nya samt diskutera partnerskapet mellan Kronoberg och Tlokwe City Council i stort. Själva styrgruppsmötet hålls tisdagen den 9 februari, med presentation av de tre projekt som just nu rullar kring räddningstjänst, dropouts och politikersamverkan. På mötet kommer även nya projekttankar ventileras kring daglig verksamhet, grönyteplanering samt budget/finansiering. Sistnämnda förslag förväntas lämnas in till ICLD:s projektomgång i mars detta år.

Styrgruppsveckan i Potchefstroom kommer, utöver själva mötet, även innehålla en mängd möten och studiebesök med relevans för det pågående partnerskapet. Veckan avslutas med besök vid Svenska Ambassaden i Pretoria, fredagen den 12 februari.

Vill du veta mer om resan eller det kommunala partnerskap som nu rullat i tio år sedan 2006, hör gärna av dig till Daniel, ID, som samordnar arbetet på den svenska sidan.