Tre nya internationella projekt

Publicerad den 17-01-19

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) har beviljat medel till tre nya samarbeten som ID kommer att samordna åt Växjö kommun. De tre samarbetena påbörjas från och med inledningen av 2017 och rör samverkan med Kosovo och Sydafrika avseende:

  • Kommunalt kontaktcentrum (Kosovo)
  • Samordning av stöd till socialt utsatta familjer (Sydafrika)
  • Strategisk grönstrukturplanering (Sydafrika)

Samtliga tre insatser sker inom de s k kommunala partnerskap som Växjö kommun har med Komuna Vushtrri respektive NW 405 Municipality. De två översta projekten rör samarbete över två och tre år, medan sistnämnda utgör en förstudie som genomförs över sex månader.