Tre nya projekt i Sydafrika och Kosovo

Publicerad den 19-01-15

Växjö kommun sjösätter, via ID:s koordination, tre nya internationella projekt som beviljades finansiering av ICLD strax före jul. Projekten rör:

 

  • Agenda 2030 och energiplanering
  • Arbetsmarknadsträning
  • Miljöpedagogik i förskolan

 

...där de två förstnämnda innefattar processer i Sydafrika, medan det tredje kommer att genomföras i och tillsammans med Kosovo. Nämnda projekt genomförs över två respektive tre år och syftar övergripande till att stärka kommunal kompetens och nya arbetssätt.