Växjö kommuns kultur och fritidsförvaltning är mångfaldscertifierad!

Publicerad den 16-12-05

Fredagen den 2 december överlämnade EVOVLE ett diplom till Växjö kommuns Kultur och fritidsförvaltning som intygade att förvaltningen nu är mångfaldscertifierad.

Kultur och fritidsförvaltningen har sedan ett år tillbaka lagt extra fokus på sitt mångfaldsarbete och gått igenom en process som lett till att de nu är mångfaldscertifierade!

Detta innebär, att förvaltningen uppfyller högt ställda krav på arbetssätt i mångfald inom fem bedömningsområden: 
• Policy och planer
• Rutiner
• Rekrytering
• Arbetsmiljö och trivsel, samt
• Varumärke och organisationsutveckling

För att få certifieringen har förvaltningen genomgått en kartläggning och utvärdering av sin verksamhet. 
Utifrån resultatet av utvärderingen har förvaltningen sedan fått en skräddarsydd utbildning samt processtöd för att utveckla sitt arbete med mångfald och mot diskriminering.

Vi på ID/EVOLVE tycker att ni har gjort ett mycket bra arbete och gratulerar!