Publicerad den 16-03-17

ID 20 år

Den 14 juni 1996 bildades ID genom att huvudmännen klubbade igenom stadgar och styrelse för den nya föreningen. Sedan dess har 20 år gått med projektarbete i Sverige, Sydafrika, Ryssland, Polen, Kosovo, Bosnien Hercegovina, Danmark, Lettland och Litauen. Vi kommer att fira ID:s tjugonde födelsed...