Publicerad den 16-10-11

ID utvärderar Berättarnätet Kronoberg

Under hösten kommer ID att utvärdera Berättarnätet Kronoberg med dess Sagomuseum och s k sägenplatser runt om i länet. Berättarnätet förvaltar berättartraditionen och det s k immateriella kulturarvet och önskar med utvärderingen få kunskap om nuläge, aktualitet och vägar för framtida utveckling. ...