Publicerad den 17-01-19

Tre nya internationella projekt

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) har beviljat medel till tre nya samarbeten som ID kommer att samordna åt Växjö kommun. De tre samarbetena påbörjas från och med inledningen av 2017 och rör samverkan med Kosovo och Sydafrika avseende: Kommunalt kontaktcentrum (Kosovo) Samordn...

Publicerad den 17-01-19

ID skriver ramavtal med Region Kronoberg

ID har godkänts för att skriva ramavtal med Region Kronoberg avseende utvärdering av verksamheter som rör regional utveckling. Med ramavtalet får ID nu chansen att hjälpa till med utvärdering under kommande två år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. ID har nu två sådana ramavtal,...