Publicerad den 17-03-08

Projektutbyte om stöd till socialt utsatta familjer

Under vecka 11 sparkar Växjö kommun på allvar igång sitt nya treåriga ICLD-projekt om organiserat stöd till socialt utsatta familjer i Växjö och Potchefstroom/Ventersdorp. Projektet löper från 2017-2019 och innefattar åtta internationella etapper med en hel del arbete på hemmaplan däremellan. De...

Publicerad den 17-03-01

Daglig verksamhet och strategisk grönyteplanering i Sydafrika

Under v 10 befinner sig två delegationer från Växjö kommun i Potchefstroom, Sydafrika inom ramen för två pågående projekt som koordineras av ID.  Det första är ett tvåårigt projekt med syfte att starta 3 dagliga verksamheter för personer med funktionshinder i stadsdelen Ikageng. Sju persone...