Publicerad den 17-05-02

Kontaktcenter; utveckling av service och tillgänglighet

Nästa vecka sker den första internationella etappen för Kontaktcenter-projektet som sker inom ramarna för ett kommunalt partnerskap mellan Växjö kommun och Vushtrri kommun i Kosovo.  Detta tvååriga projekt utgår från en problemanalys där samarbetskommunernas respektive kontaktcenter står in...