Publicerad den 17-09-29

Ny organisation för stöd till utsatta familjer

Under vecka 40 besöks Växjö kommun av en sydafrikansk delegation för att, genom dialog och utbyte, bygga upp en ny organisation för att stötta familjer i Växjö som lever i social utsatthet. Projektet startade i januari 2017 och fokuserar på familjen snarare än individen. Vi vet att offentliga ins...

Publicerad den 17-09-13

Daglig verksamhet ska spridas över Kosovo

Under två år har Växjö kommun samarbetat med Komuna Vushtrri i Kosovo för att skapa strukturer för daglig verksamhet i Vushtrri. Arbetet har varit lyckosamt och idag, 13 september,  hålls en spridningskonferens i Vushtrri för att sprida kunskapen om daglig verksamhet och erfarenheterna från...