Publicerad den 18-03-19

EVOLVE Mångfaldscertifiering

Under slutet av 2017 och början av 2018 har ID arbetat mycket med att utveckla vårt verktyg EVOLVE Mångfaldscertifiering.  EVOLVE erbjuder: I samband med detta utvecklingsarbete harEVOLVEs hemsida uppdaterats för att tydligare kunna visa på vinster med mångfaldsarbete på arbetsplatser och...