Publicerad den 18-04-03

Samarbete med Kosovo utvecklar Växjö kommunfullmäktige

Växjö kommun samarbetar med Komuna Vushtrri i Kosovo kring en demokratisk utveckling av kommunfullmäktige. I mitten av mars besökte Vushtrri Växjö och fick en genomgång kring hur kommunfullmäktige fungerar och arbetar. Det var många aha-upplevelser och Vushtrri har funnit en rad med saker de vil...