Publicerad den 18-06-19

Samarbete med Sydafrika kring Agenda 2030

Läs om ett spännande samarbete ID samordnar åt Växjö kommun kring Agenda 2030! https://icld.se/artikel/avgorande-erfarenheter-fr-fyra-personer-fran-jb-marks