Publicerad den 18-10-31

Avslut av tvåårigt projekt i Kosovo - Kontaktcenter (KC)

Den 1-5 oktober 2018 befann sig ID nere i Kosovo tillsammans med projektgruppen Kontaktcenter (KC). Projektet KC var en tvåårigt projektsamarbete mellan Växjö Kommunen och Vushtrri Kommun i Kosovo. Projektets fokus låg på att utveckla respektive kommuns verksamhet vad gäller tillgänglighet och b...