Translate

Vår blogg

Publicerad den 20-06-15 av Maja Debeljak | Inkludering

Skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö

Skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Men många gånger finns brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. En hållbar arbetsmiljö kännetecknas bland annat av att arbetsmiljön är j...

Publicerad den 20-04-20 av Maja Debeljak | Inkludering

Förbättra arbetsmiljön genom mångfalds- och inkluderingsövningar

Förbättra arbetsmiljön genom mångfalds- och inkluderingsövningar
Eftersom vi tillbringar en hel del tid med våra kollegor och medarbetare är det också viktigt att investera i teambuilding för att stärka teamet och öka trivseln. Att satsa på teambuildingen är särskilt viktigt i dessa tider då många jobbar på distans.&...

Publicerad den 20-02-04 av Maja Debeljak | Mångfald

Fördelar med mångfald i styrelsen

Fördelar med mångfald i styrelsen
Trots att både forskning och praktik visar att mångfald i företagets alla nivåer är lönsamt reflekteras inte det i styrelser och bolagsledningar. Mångfald är lönsamt, vi har gett flera exempel på detta i tidigare artiklar. Många tror att mångfald sker p...

Publicerad den 19-11-12 av Maja Debeljak | Mångfald

Jobba med mångfald som en hållbarhetsfråga

Jobba med mångfald som en hållbarhetsfråga
Det finns olika aspekter i hållbarhetsfrågan. En del företag väljer att jobba medvetet med miljö- och ekonomiska frågor. Men sociala hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö och mångfald bör ta en självklar plats eftersom det handlar om att hand om sina anstäl...

Publicerad den 19-10-10 av Maja Debeljak | Diskriminering

Hur jargong och trakasserier bör hanteras på arbetsplatsen

Hur jargong och trakasserier bör hanteras på arbetsplatsen
Alla arbetsplatser har sin egen jargong. Jargonger kan förklaras som ett sätt att vara på, och innefatta saker som språkbruk, beteenden, vilka skämt som uppfattas som ok eller inte och vem som antas ansvara för olika arbetsuppgifter. Normer kopplat till...

Publicerad den 19-04-03 av Maja Debeljak | Inkludering

Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap
Hur drar du nytta av den kompetens och erfarenhet som finns i din organisation? Vilka behov och tankar finns kring inkludering? ibland är det inte ens helt självklart vad som menas med inkludering. Inkludering handlar om att se, lyssna på och respektera...

Publicerad den 18-11-26 av Maja Debeljak | Mångfald

Mångfaldsperspektiv i affärsutveckling

Mångfaldsperspektiv i affärsutveckling
Kan mångfald användas som utgångspunkt i affärsstrategier? För flertalet företag handlar det inte om rättvisefrågor utan om hur de kan göra bättre affärer. Många hävdar att det snarare kommer bli en regel än undantag. Ändå återstår det faktum att många ...

Publicerad den 18-11-05 av Maja Debeljak | Mångfald

Mångfald i arbetslivet leder till lönsamhet

Mångfald i arbetslivet leder till lönsamhet
Att mångfald i arbetslivet leder till ökad lönsamhet bekräftas både i forskning och bland företag som aktivt väljer att jobba med frågan. Frågan är då hur ett företag eller organisation kan starta och bedriva arbetet kontinuerligt? Var börjar man och fr...

Publicerad den 18-10-24 av Maja Debeljak | Mångfald

Hur väljer du rätt mångfaldskonsult?

Hur väljer du rätt mångfaldskonsult?
Vad är en mångfaldskonsult? Mångfaldskonsulter besitter bred kompetens och kunskap inom något eller flera av följande områden: mångfald, jämställdhet, diskriminering, aktiva åtgärder, inkludering, normer och normkritik. Mångfaldskonsulters arbete strä...

Publicerad den 18-10-10 av Maja Debeljak | Inkludering

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering
Ett enkelt sätt att komma igång med sitt mångfaldsarbete är att göra interaktiva teamövningar som belyser frågor kring mångfald och inkludering. Det finns flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen, dessa övningar kan vara ett bra sätt att medvet...

Publicerad den 18-08-29 av Maja Debeljak | Diskriminering

Förebygg diskriminering i arbetslivet för en bättre arbetsmiljö

Förebygg diskriminering i arbetslivet för en bättre arbetsmiljö
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet och omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Lagen skyddar endast individer, inte företag och organisationer. Skyddet mot diskriminering gäller i alla situationer som har samband med arbetet, ...

Publicerad den 18-08-16 av Maja Debeljak | Inkludering

Inkludering: Så skapar du en inkluderande arbetsplats

Inkludering: Så skapar du en inkluderande arbetsplats
Mångfald är en sak, inkludering en annan. Att jobba med mångfald är en förutsättning och ett första steg för att ta tillvara olika perspektiv och kompetenser. Men det räcker inte med att ta fram en mångfaldsplan om denna inte implementeras i verksamhete...

Publicerad den 18-06-07 av Maja Debeljak | Mångfald

Mångfaldsperspektiv i kompetensbaserad rekrytering

Mångfaldsperspektiv i kompetensbaserad rekrytering
Människor är fördomsfulla. Det leder ofta till att fördomar går före kompetens vid rekrytering. Insikten att fördomar finns gör det lättare att prata om dem då det finns en medvetenhet. Vi utgår oftast från våra egna referensramar och tyr oss till indiv...

Publicerad den 18-04-17 av Annika Ström | Mångfald

5 fördelar med mångfald på arbetsplatsen

5 fördelar med mångfald på arbetsplatsen
Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och med det kommer även stora möjligheter för företagen. Att kunna nyttja människors olika bakgrunder och förmågor är ett smart sätt att skapa sig fördelar gentemot företag som inte väljer att satsa på må...

Publicerad den 18-03-20 av Maja Debeljak | Mångfald

Mångfald på arbetsplatsen: 5 företag som leder vägen

Mångfald på arbetsplatsen: 5 företag som leder vägen
Det finns många goda exempel på att mångfald, jämställdhet och inkludering leder till ökad lönsamhet och framgång. Fler perspektiv ger fler lösningar. Mångfald på arbetsplatsen handlar inte enbart om rättvisefrågor utan framförallt om framgång och lönsa...