Translate

Vår blogg

Publicerad den 23-01-23 av Mångfald | Inkludering

Härskartekniker och exkludering

Härskartekniker och exkludering
Begreppet ”härskartekniker” myntades av den norske psykologen Ingjald Nissen på 1940-talet i sin analys av nazisternas maktövertagande och regim. På 1970-talet valde Berit Ås, som kvinna med akademisk och politisk bakgrund, att utveckla dessa utifrån si...

Publicerad den 22-12-14 av Mångfald | Inkludering

Hur ökad tillgänglighet kan förbättra arbetsplatsen

Hur ökad tillgänglighet kan förbättra arbetsplatsen
En av de sju diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning är funktionsnedsättning. Ett vanligt sätt att motverka diskriminering är att ”öka tillgängligheten”, ett begrepp som ofta syftar till bättre framkomlighet och fler ramper på arbetsplatsen. Dett...

Publicerad den 22-11-21 av Mångfald | Inkludering

Hur nudging kan stärka inkluderingen

Hur nudging kan stärka inkluderingen
Grunden i mycket av arbetet med mångfald och inkludering handlar om att skapa rätt förutsättningar. Både små och stora beslut på en arbetsplats kan påverkas av omedvetna fördomar, som vi har skrivit om här. Så hur kan man skapa inkluderande beteende och...

Publicerad den 22-10-17 av Mångfald | Inkludering

Uppförandekoder för en inkluderande arbetsplats

Uppförandekoder för en inkluderande arbetsplats
Mångfald- och inkluderingsfrågor domineras ständigt av termer som rekryteringsrutiner, målsättningar och uppföljning. Samtliga tre är givetvis viktiga komponenter, men fokus är ofta på att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Arbetet för inkludering sluta...

Publicerad den 22-03-24 av Mångfald | Inkludering

Praktiska tips för en inkluderande arbetsplats

Praktiska tips för en inkluderande arbetsplats
Konversationen om mångfald och inkludering kan ofta domineras av koncept som många gånger kommer ifrån forskningen. Trots att idéerna är bra i teorin, kan de ibland vara väldigt abstrakta för att kunna omvandla i praktiken. Därför kommer här en guide me...

Publicerad den 22-02-08 av Inkludering | Inkludering

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen
En viktig del i att skapa en inkluderande och framgångsrik arbetsplats är att främja psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet beskriver en miljö där samtliga medarbetare kan uttrycka åsikter, idéer, misstag och oro utan att bli direkt eller indirekt s...

Publicerad den 21-11-01 av Evolve | Alexander Willstedt

Kognitiv mångfald - ett sätt att få nya perspektiv i organisationen

Kognitiv mångfald - ett sätt att få nya perspektiv i organisationen
Vi har tidigare bland annat skrivit om att skapa samsyn i ledningsgruppen där begreppet kognitiv mångfald nämns. Detta blogginlägg syftar till att ge en lite djupare beskrivning av begreppet och dess fördelar samt varför vi bör ha det i åtanke. Mångfa...

Publicerad den 21-07-01 av Maja Debeljak | Mångfald

Att skapa samsyn kring mångfald i ledningsgruppen

Att skapa samsyn kring mångfald i ledningsgruppen
En vanlig utmaning hos många företag och organisationer är att skapa samsyn kring mångfald i ledningsgruppen. Många är splittrade i frågan eftersom de inte riktigt vet hur mångfald och inkludering kan gynna den egna organisationen. Här behöver några gru...

Publicerad den 21-05-11 av Maja Debeljak | Mångfald

Går det att ställa krav på jämställdhet och mångfald i upphandling?

Går det att ställa krav på jämställdhet och mångfald i upphandling?
Numera ställs i regel krav på att redovisa ens arbete med hållbarhet i de flesta upphandlingar. Många riktar dock främst fokus på de ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdelarna. Det finns möjlighet att använda upphandlingar ur ett bredare perspektiv – ...

Publicerad den 21-04-12 av Inkludering | Evelina Witoft

Inkludering och sammanhållning på distans

Inkludering och sammanhållning på distans
För många av oss har arbete på distans blivit till vardag. Att arbeta hemifrån kan vara bekvämt då vi slipper gå upp tidigt och resa till jobbet och därigenom sparar mer tid och får mer tid för familjen. Men det finns också risker med att arbeta på dist...

Publicerad den 21-03-08 av Inkludering | Evelina Witoft

Jämställdhet på arbetsplatsen

Jämställdhet på arbetsplatsen
Idag, den 8e mars, är det internationella kvinnodagen, vilken uppmärksammar kvinnors situation runtom i världen. Idag är det även 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i allmänna val och ta sin plats i den svenska demokratin. Det finns fort...

Publicerad den 21-03-01 av Maja Debeljak | Inkludering

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering
Ett enkelt sätt att komma igång med sitt mångfaldsarbete är att göra interaktiva teamövningar som belyser frågor kring mångfald och inkludering. Det finns flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen, dessa övningar kan vara ett bra sätt att m...

Publicerad den 21-02-08 av Inkludering | Evelina Witoft

Hur organisationer kan använda sig av jämlikhetsdata

Hur organisationer kan använda sig av jämlikhetsdata
Hur kan vi mäta mångfalden på vår arbetsplats? Jämlikhetsdata kan användas för att mäta och följa upp arbetet med jämlikhet och bidra med ett underlag för jämlikhetsarbetet. Jämlikhetsdata kan definieras som alla former av information, av både kval...

Publicerad den 20-12-21 av Maja Debeljak | Diskriminering

Hur påverkar omedvetna fördomar (unconscious bias) arbetsplatsen?

Hur påverkar omedvetna fördomar (unconscious bias) arbetsplatsen?
Omedvetna fördomar är något vi ofta inte är medvetna om men som skapar hinder och motarbetar mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Kostnaderna för verksamheten kan vara betydande då man t.ex. går miste om potentiell talang, reducerar förmågan att b...

Publicerad den 20-06-15 av Maja Debeljak | Inkludering

Skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö

Skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Men många gånger finns brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. En hållbar arbetsmiljö kännetecknas bland annat av att arbetsmiljön är j...

Publicerad den 20-04-20 av Maja Debeljak | Inkludering

Förbättra arbetsmiljön genom mångfalds- och inkluderingsövningar

Förbättra arbetsmiljön genom mångfalds- och inkluderingsövningar
Eftersom vi tillbringar en hel del tid med våra kollegor och medarbetare är det också viktigt att investera i teambuilding för att stärka teamet och öka trivseln. Att satsa på teambuildingen är särskilt viktigt i dessa tider då många jobbar på distans.&...

Publicerad den 20-02-04 av Maja Debeljak | Mångfald

Fördelar med mångfald i styrelsen

Fördelar med mångfald i styrelsen
Trots att både forskning och praktik visar att mångfald i företagets alla nivåer är lönsamt reflekteras inte det i styrelser och bolagsledningar. Mångfald är lönsamt, vi har gett flera exempel på detta i tidigare artiklar. Många tror att mångfald sker p...

Publicerad den 19-11-12 av Maja Debeljak | Mångfald

Jobba med mångfald som en hållbarhetsfråga

Jobba med mångfald som en hållbarhetsfråga
Det finns olika aspekter i hållbarhetsfrågan. En del företag väljer att jobba medvetet med miljö- och ekonomiska frågor. Men sociala hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö och mångfald bör ta en självklar plats eftersom det handlar om att hand om sina anstäl...

Publicerad den 19-10-10 av Maja Debeljak | Diskriminering

Hur jargong och trakasserier bör hanteras på arbetsplatsen

Hur jargong och trakasserier bör hanteras på arbetsplatsen
Alla arbetsplatser har sin egen jargong. Jargonger kan förklaras som ett sätt att vara på, och innefatta saker som språkbruk, beteenden, vilka skämt som uppfattas som ok eller inte och vem som antas ansvara för olika arbetsuppgifter. Normer kopplat till...

Publicerad den 19-04-03 av Maja Debeljak | Inkludering

Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap
Hur drar du nytta av den kompetens och erfarenhet som finns i din organisation? Vilka behov och tankar finns kring inkludering? ibland är det inte ens helt självklart vad som menas med inkludering. Inkludering handlar om att se, lyssna på och respektera...

Publicerad den 18-11-26 av Maja Debeljak | Mångfald

Mångfaldsperspektiv i affärsutveckling

Mångfaldsperspektiv i affärsutveckling
Kan mångfald användas som utgångspunkt i affärsstrategier? För flertalet företag handlar det inte om rättvisefrågor utan om hur de kan göra bättre affärer. Många hävdar att det snarare kommer bli en regel än undantag. Ändå återstår det faktum att många ...

Publicerad den 18-11-05 av Maja Debeljak | Mångfald

Mångfald i arbetslivet leder till lönsamhet

Mångfald i arbetslivet leder till lönsamhet
Att mångfald i arbetslivet leder till ökad lönsamhet bekräftas både i forskning och bland företag som aktivt väljer att jobba med frågan. Frågan är då hur ett företag eller organisation kan starta och bedriva arbetet kontinuerligt? Var börjar man och fr...

Publicerad den 18-10-24 av Maja Debeljak | Mångfald

Hur väljer du rätt mångfaldskonsult?

Hur väljer du rätt mångfaldskonsult?
Vad är en mångfaldskonsult? Mångfaldskonsulter besitter bred kompetens och kunskap inom något eller flera av följande områden: mångfald, jämställdhet, diskriminering, aktiva åtgärder, inkludering, normer och normkritik. Mångfaldskonsulters arbete strä...

Publicerad den 18-08-29 av Maja Debeljak | Diskriminering

Förebygg diskriminering i arbetslivet för en bättre arbetsmiljö

Förebygg diskriminering i arbetslivet för en bättre arbetsmiljö
Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet och omfattar samtliga diskrimineringsgrunder. Lagen skyddar endast individer, inte företag och organisationer. Skyddet mot diskriminering gäller i alla situationer som har samband med arbetet, ...

Publicerad den 18-08-16 av Maja Debeljak | Inkludering

Inkludering: Så skapar du en inkluderande arbetsplats

Inkludering: Så skapar du en inkluderande arbetsplats
Mångfald är en sak, inkludering en annan. Att jobba med mångfald är en förutsättning och ett första steg för att ta tillvara olika perspektiv och kompetenser. Men det räcker inte med att ta fram en mångfaldsplan om denna inte implementeras i verksamhete...

Publicerad den 18-06-07 av Maja Debeljak | Mångfald

Mångfaldsperspektiv i kompetensbaserad rekrytering

Mångfaldsperspektiv i kompetensbaserad rekrytering
Människor är fördomsfulla. Det leder ofta till att fördomar går före kompetens vid rekrytering. Insikten att fördomar finns gör det lättare att prata om dem då det finns en medvetenhet. Vi utgår oftast från våra egna referensramar och tyr oss till indiv...

Publicerad den 18-04-17 av Maja Debeljak | Mångfald

5 fördelar med mångfald på arbetsplatsen

5 fördelar med mångfald på arbetsplatsen
Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och med det kommer även stora möjligheter för företagen. Att kunna nyttja människors olika bakgrunder och förmågor är ett smart sätt att skapa sig fördelar gentemot företag som inte väljer att satsa på må...

Publicerad den 18-03-20 av Maja Debeljak | Mångfald

Mångfald på arbetsplatsen: 5 företag som leder vägen

Mångfald på arbetsplatsen: 5 företag som leder vägen
Det finns många goda exempel på att mångfald, jämställdhet och inkludering leder till ökad lönsamhet och framgång. Fler perspektiv ger fler lösningar. Mångfald på arbetsplatsen handlar inte enbart om rättvisefrågor utan framförallt om framgång och lönsa...