Translate

Inkludering på arbetsplatsen

 

Vad är inkludering

Inkludering handlar om att se, lyssna på och respektera varandra för dem vi är och att säkerställa att ingen diskrimineras, men också om att göra alla delaktiga och dra nytta av varandras olikheter.

Mångfald handlar om vem och vad; vem sitter runt bordet, vem blir anställd, befordrad mm. Inkludering handlar om hur; hur välkomnar vi och omfamnar dem som sitter runt bordet, den nyanställda etc.

 

"Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance."

 

Vad utmärker en inkluderande organisation

Att ha en inkluderande organisation handlar om öppenhet, engagerade medarbetare som är nyfikna och intresserade, om delaktighet, normmedvetenhet och om att vara en lärande organisation där olikheter tillåts och värderas samt där allas kunskap och potential utvecklas. Det handlar också om att ta hänsyn till medarbetarnas behov, både utifrån den fysiska arbetsplatsen för exempelvis personer med funktionsvariationer men också att se till att alla kan se, höra och förstå information som presenteras på exempelvis möten och konferenser.

 

  • Engagemang för lika rättigheter och möjligheter samt inkludering
  • Var och ens potential tas tillvara
  • Alla har lika tillgång till möjligheter
  • Organisationen är reflekterande och tillåtande
  • Ett välorganiserat arbete för lika rättigheter och möjligheter

 

Vad kan ett företag tjäna på inkludering på arbetsplatsen

Genom inkludering tas alla medarbetares kunskaper och potential tillvara vilket gynnar företaget genom nytänkande vid problemlösning och beslutsfattande. Det skyddar även mot ”grupptänkande” vilket innebär att fokus ligger på gruppen, ofta på bekostnad av bra beslutsfattande. Analyser visar att företag som aktivt jobbar med inkludering växer snabbare, sett till intäkter, än de som inte jobbar med inkludering.

Våra artiklar om inkludering på arbetsplatsen

Inkludering och sammanhållning på distans

Inkludering och sammanhållning på distans
För många av oss har arbete på distans blivit till vardag. Att arbeta hemifrån kan vara bekvämt då vi slipper gå upp tidigt och resa till jobbet och därigenom sparar mer tid och får mer tid för familjen. Men det finns också risker med att arbeta på dist...

Jämställdhet på arbetsplatsen

Jämställdhet på arbetsplatsen
Idag, den 8e mars, är det internationella kvinnodagen, vilken uppmärksammar kvinnors situation runtom i världen. Idag är det även 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i allmänna val och ta sin plats i den svenska demokratin. Det finns fort...

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering
Ett enkelt sätt att komma igång med sitt mångfaldsarbete är att göra interaktiva teamövningar som belyser frågor kring mångfald och inkludering. Det finns flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen, dessa övningar kan vara ett bra sätt att m...

 

Hur EVOLVE kan hjälpa er med inkludering på arbetsplatsen

Våra erfarna mångfaldskonsulter är aktivt engagerade i att utbilda företag kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Att skapa en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger för att hjälpa företaget att växa.

 


 

Lär mer om alla goda resultat som inkludering på arbetsplatsen kan ge.

Kontakta oss gärna för mer information.