Translate

Inkludering på arbetsplatsen

 

Vad är inkludering

Inkludering handlar om att se, lyssna på och respektera varandra för dem vi är och att säkerställa att ingen diskrimineras, men också om att göra alla delaktiga och dra nytta av varandras olikheter.

Mångfald handlar om vem och vad; vem sitter runt bordet, vem blir anställd, befordrad mm. Inkludering handlar om hur; hur välkomnar vi och omfamnar dem som sitter runt bordet, den nyanställda etc.

 

"Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance."

 

Vad utmärker en inkluderande organisation

Att ha en inkluderande organisation handlar om öppenhet, engagerade medarbetare som är nyfikna och intresserade, om delaktighet, normmedvetenhet och om att vara en lärande organisation där olikheter tillåts och värderas samt där allas kunskap och potential utvecklas. Det handlar också om att ta hänsyn till medarbetarnas behov, både utifrån den fysiska arbetsplatsen för exempelvis personer med funktionsvariationer men också att se till att alla kan se, höra och förstå information som presenteras på exempelvis möten och konferenser.

 

  • Engagemang för lika rättigheter och möjligheter samt inkludering
  • Var och ens potential tas tillvara
  • Alla har lika tillgång till möjligheter
  • Organisationen är reflekterande och tillåtande
  • Ett välorganiserat arbete för lika rättigheter och möjligheter

 

Vad kan ett företag tjäna på inkludering på arbetsplatsen

Genom inkludering tas alla medarbetares kunskaper och potential tillvara vilket gynnar företaget genom nytänkande vid problemlösning och beslutsfattande. Det skyddar även mot ”grupptänkande” vilket innebär att fokus ligger på gruppen, ofta på bekostnad av bra beslutsfattande. Analyser visar att företag som aktivt jobbar med inkludering växer snabbare, sett till intäkter, än de som inte jobbar med inkludering.

Våra artiklar om inkludering på arbetsplatsen

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering
Ett enkelt sätt att komma igång med sitt mångfaldsarbete är att göra interaktiva teamövningar som belyser frågor kring mångfald och inkludering. Det finns flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen, dessa övningar kan vara ett bra sätt att m...

Hur organisationer kan använda sig av jämlikhetsdata

Hur organisationer kan använda sig av jämlikhetsdata
Hur kan vi mäta mångfalden på vår arbetsplats? Jämlikhetsdata kan användas för att mäta och följa upp arbetet med jämlikhet och bidra med ett underlag för jämlikhetsarbetet. Jämlikhetsdata kan definieras som alla former av information, av både kval...

Skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö

Skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Men många gånger finns brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. En hållbar arbetsmiljö kännetecknas bland annat av att arbetsmiljön är j...

 

Hur EVOLVE kan hjälpa er med inkludering på arbetsplatsen

Våra erfarna mångfaldskonsulter är aktivt engagerade i att utbilda företag kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Att skapa en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger för att hjälpa företaget att växa.

 


 

Lär mer om alla goda resultat som inkludering på arbetsplatsen kan ge.

Kontakta oss gärna för mer information.