Translate

Inkludering på arbetsplatsen

 

Vad är inkludering

Inkludering handlar om att se, lyssna på och respektera varandra för dem vi är och att säkerställa att ingen diskrimineras, men också om att göra alla delaktiga och dra nytta av varandras olikheter.

Mångfald handlar om vem och vad; vem sitter runt bordet, vem blir anställd, befordrad mm. Inkludering handlar om hur; hur välkomnar vi och omfamnar dem som sitter runt bordet, den nyanställda etc.

 

"Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance."

 

Vad utmärker en inkluderande organisation

Att ha en inkluderande organisation handlar om öppenhet, engagerade medarbetare som är nyfikna och intresserade, om delaktighet, normmedvetenhet och om att vara en lärande organisation där olikheter tillåts och värderas samt där allas kunskap och potential utvecklas. Det handlar också om att ta hänsyn till medarbetarnas behov, både utifrån den fysiska arbetsplatsen för exempelvis personer med funktionsvariationer men också att se till att alla kan se, höra och förstå information som presenteras på exempelvis möten och konferenser.

 

  • Engagemang för lika rättigheter och möjligheter samt inkludering
  • Var och ens potential tas tillvara
  • Alla har lika tillgång till möjligheter
  • Organisationen är reflekterande och tillåtande
  • Ett välorganiserat arbete för lika rättigheter och möjligheter

 

Vad kan ett företag tjäna på inkludering på arbetsplatsen

Genom inkludering tas alla medarbetares kunskaper och potential tillvara vilket gynnar företaget genom nytänkande vid problemlösning och beslutsfattande. Det skyddar även mot ”grupptänkande” vilket innebär att fokus ligger på gruppen, ofta på bekostnad av bra beslutsfattande. Analyser visar att företag som aktivt jobbar med inkludering växer snabbare, sett till intäkter, än de som inte jobbar med inkludering.

Våra artiklar om inkludering på arbetsplatsen

Härskartekniker och exkludering

Härskartekniker och exkludering
Begreppet ”härskartekniker” myntades av den norske psykologen Ingjald Nissen på 1940-talet i sin analys av nazisternas maktövertagande och regim. På 1970-talet valde Berit Ås, som kvinna med akademisk och politisk bakgrund, att utveckla dessa utifrån si...

Hur ökad tillgänglighet kan förbättra arbetsplatsen

Hur ökad tillgänglighet kan förbättra arbetsplatsen
En av de sju diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning är funktionsnedsättning. Ett vanligt sätt att motverka diskriminering är att ”öka tillgängligheten”, ett begrepp som ofta syftar till bättre framkomlighet och fler ramper på arbetsplatsen. Dett...

Hur nudging kan stärka inkluderingen

Hur nudging kan stärka inkluderingen
Grunden i mycket av arbetet med mångfald och inkludering handlar om att skapa rätt förutsättningar. Både små och stora beslut på en arbetsplats kan påverkas av omedvetna fördomar, som vi har skrivit om här. Så hur kan man skapa inkluderande beteende och...

 

Hur EVOLVE kan hjälpa er med inkludering på arbetsplatsen

Våra erfarna mångfaldskonsulter är aktivt engagerade i att utbilda företag kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Att skapa en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger för att hjälpa företaget att växa.

 


 

Lär mer om alla goda resultat som inkludering på arbetsplatsen kan ge.

Kontakta oss gärna för mer information.