Translate

Mångfald på arbetsplatsen

 

Vad är mångfald

Begreppet mångfald omfattar acceptans och respekt för varje individ. Det innebär förståelse för att varje anställd är unik och att det finns fördelar med en mångfaldig sammansättning. Mångfald består av olika dimensioner som etnicitet, kön, sexuell läggning, socioekonomisk status, ålder, fysiska förmågor, religiösa övertygelser, politiska övertygelser eller andra ideologier.

Mångfald på arbetsplatsen innebär att skapa en miljö som accepterar och inkluderar olikheter, omfamnar deras styrkor och ger dem möjligheter att uppnå sin fulla potential.

 

Vad kan företag tjäna på mångfald på arbetsplatsen

Att ta tillvara olika åsikter gör det möjligt för varje anställd att bidra med sina talanger till arbetsplatsen, medför öppenhet för idéer och nya sätt att tänka. Detta gör det möjligt för ert team att växa och lära sig nya sätt att bättre tjäna era kunder. En mångsidig arbetsplats kan hjälpa er att attrahera och behålla begåvade medarbetare och bygga upp företagets varumärke och kultur på ett positivt sätt.

Våra artiklar om mångfald på arbetsplatsen

Fördelar med mångfald i styrelsen

Fördelar med mångfald i styrelsen
Trots att både forskning och praktik visar att mångfald i företagets alla nivåer är lönsamt reflekteras inte det i styrelser och bolagsledningar. Mångfald är lönsamt, vi har gett flera exempel på detta i tidigare artiklar. Många tror att mångfald sker p...

Jobba med mångfald som en hållbarhetsfråga

Jobba med mångfald som en hållbarhetsfråga
Det finns olika aspekter i hållbarhetsfrågan. En del företag väljer att jobba medvetet med miljö- och ekonomiska frågor. Men sociala hållbarhetsfrågor som arbetsmiljö och mångfald bör ta en självklar plats eftersom det handlar om att hand om sina anstäl...

Mångfaldsperspektiv i affärsutveckling

Mångfaldsperspektiv i affärsutveckling
Kan mångfald användas som utgångspunkt i affärsstrategier? För flertalet företag handlar det inte om rättvisefrågor utan om hur de kan göra bättre affärer. Många hävdar att det snarare kommer bli en regel än undantag. Ändå återstår det faktum att många ...

 

Hur EVOLVE kan hjälpa er med mångfald på arbetsplatsen

Våra erfarna mångfaldskonsulter är aktivt engagerade i att utbilda företag kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Att skapa en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger för att hjälpa företaget att växa.

 


 

Lär mer om alla goda resultat som mångfald på arbetsplatsen kan ge.

Kontakta oss gärna för mer information.