Translate

Mångfald på arbetsplatsen

 

Vad är mångfald

Begreppet mångfald omfattar acceptans och respekt för varje individ. Det innebär förståelse för att varje anställd är unik och att det finns fördelar med en mångfaldig sammansättning. Mångfald består av olika dimensioner som etnicitet, kön, sexuell läggning, socioekonomisk status, ålder, fysiska förmågor, religiösa övertygelser, politiska övertygelser eller andra ideologier.

Mångfald på arbetsplatsen innebär att skapa en miljö som accepterar och inkluderar olikheter, omfamnar deras styrkor och ger dem möjligheter att uppnå sin fulla potential.

 

Vad kan företag tjäna på mångfald på arbetsplatsen

Att ta tillvara olika åsikter gör det möjligt för varje anställd att bidra med sina talanger till arbetsplatsen, medför öppenhet för idéer och nya sätt att tänka. Detta gör det möjligt för ert team att växa och lära sig nya sätt att bättre tjäna era kunder. En mångsidig arbetsplats kan hjälpa er att attrahera och behålla begåvade medarbetare och bygga upp företagets varumärke och kultur på ett positivt sätt.

Våra artiklar om mångfald på arbetsplatsen

Härskartekniker och exkludering

Härskartekniker och exkludering
Begreppet ”härskartekniker” myntades av den norske psykologen Ingjald Nissen på 1940-talet i sin analys av nazisternas maktövertagande och regim. På 1970-talet valde Berit Ås, som kvinna med akademisk och politisk bakgrund, att utveckla dessa utifrån si...

Hur ökad tillgänglighet kan förbättra arbetsplatsen

Hur ökad tillgänglighet kan förbättra arbetsplatsen
En av de sju diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning är funktionsnedsättning. Ett vanligt sätt att motverka diskriminering är att ”öka tillgängligheten”, ett begrepp som ofta syftar till bättre framkomlighet och fler ramper på arbetsplatsen. Dett...

Hur nudging kan stärka inkluderingen

Hur nudging kan stärka inkluderingen
Grunden i mycket av arbetet med mångfald och inkludering handlar om att skapa rätt förutsättningar. Både små och stora beslut på en arbetsplats kan påverkas av omedvetna fördomar, som vi har skrivit om här. Så hur kan man skapa inkluderande beteende och...

 

Hur EVOLVE kan hjälpa er med mångfald på arbetsplatsen

Våra erfarna mångfaldskonsulter är aktivt engagerade i att utbilda företag och organisationer kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Att skapa en arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger för att hjälpa organisationen att växa.

 


 

Lär mer om alla goda resultat som mångfald på arbetsplatsen kan ge.

Kontakta oss gärna för mer information.