Om ID 

 

ID:s värdegrund

Mångfald och demokrati är våra nyckelord!

ID verkar för att allas lika rättigheter och möjligheter tas tillvara. För att vårt arbete ska vara framgångsrikt innebär det att våra medarbetare i alla situationer utgår från denna värdegrund.

 

Vår verksamhet

ID bedriver sedan 1996 en nationell och internationell verksamhet med inriktning mot projektledning, utvärdering/utredning samt EVOLVE Mångfaldscertifiering. Vi verkar utan vinstsyfte och kan därmed erbjuda ett prisvärt upplägg. 

Vi är vana att jobba i projekt och kan oftast snabbt ta oss an nya uppdrag - små som stora, tidsmässigt begränsade samt uppdrag över längre tid. Vårt mål är att tillhandahålla skräddarsydda produkter som kommer kunden till största möjliga nytta. 

Bland våra uppdragsgivare finner vi kommuner, regioner, universitet, studieförbund, ideella organisationer, föreningar, nätverk och projekt. Samtliga intäkter genereras från projektledning och externa uppdrag.

 

Institutets fyra huvudmän och styrelse

ID är en ideell förening med följande fyra huvudmän:
 

 • Region Kronoberg
 • Växjö kommun
 • Linnéuniversitetet
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län


Under mandatperioden 2015-2019 utgörs ID:s styrelse av:

 

 • Ricardo Chavez (KD), Växjö kommun (ordförande)
 • Rose-Marie Holmqvist (S), Växjö kommun
 • Erik Wångmar, Linnéuniversitet (vice ordförande)
 • Angelika Thelin, Linnéuniversitet
 • Predrag Jankovic (V), Region Kronoberg
 • Mats Johnsson (M), Region Kronoberg
 • Kasia Musial Lilja, Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Eva Johansson (C), Växjö kommun (ersättare)
 • Elisabet Flennemo (V), Växjö kommun (ersättare)
 • Johanna Jormfeldt, Linnéuniversitetet (ersättare)
 • Marie Eriksson, Linnéuniversitetet (ersättare)
 • Kerstin Kindstrand (MP), Region Kronoberg (ersättare)
 • Britt-Louise Berndtsson (C), Region Kronoberg (ersättare)
 • Ewa Jonsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län (ersättare)
 • Carin Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län (ersättare)

 

Sekretesspolicy

ID registrerar inga uppgifter om personer som besöker denna hemsida. ID:s nyhetsbrev skickas endast till personer som aktivt tackat ja till utskicket och kan när som helst avregistera sig. Generell data/uppgifter för uppdragsgivare och kunder sparas i form av skrivna avtal och gemensamma dokument som kommuniceras med samarbetsparten. Ändamålet med hanteringen syftar primärt till att klargöra ramar och innehåll för det uppdrag som ID:s personal ska genomföra. Inga övriga register förekommer för exempelvis potentiella kunder eller potentiella uppdragsgivare där kontakt/avtal saknas. För deltagare i projekt regleras personuppgifter i dokumentet 'Samtycke kring hantering av personuppgifter inklusive namn och bild'. För ID:s hantering krävs ett aktivt godkännande från varje deltagare, där den enskilde när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke. ID är skyldig att ge information om personuppgifter som finns sparade och på initiativ rätta, radera eller begränsa aktuella uppgifter.