Om ID 

 

ID:s värdegrund

Mångfald och demokrati är våra nyckelord!

ID verkar för att allas lika rättigheter och möjligheter tas tillvara. För att vårt arbete ska vara framgångsrikt innebär det att våra medarbetare i alla situationer utgår från denna värdegrund.

 

Vår verksamhet

ID bedriver sedan 1996 en nationell och internationell verksamhet med inriktning mot projektledning, utvärdering/utredning samt EVOLVE Mångfaldscertifiering. Vi verkar utan vinstsyfte och kan därmed erbjuda ett prisvärt upplägg. 

Vi är vana att jobba i projekt och kan oftast snabbt ta oss an nya uppdrag - små som stora, tidsmässigt begränsade samt uppdrag över längre tid. Vårt mål är att tillhandahålla skräddarsydda produkter som kommer kunden till största möjliga nytta. 

Bland våra uppdragsgivare finner vi kommuner, regioner, universitet, studieförbund, ideella organisationer, föreningar, nätverk och projekt.

 

Institutets fyra huvudmän och styrelse

ID är en ideell förening med följande fyra huvudmän:
 

 • Region Kronoberg
 • Växjö kommun
 • Linnéuniversitetet
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län


Under mandatperioden 2015-2019 utgörs ID:s styrelse av:

 

 • Ricardo Chavez (KD), Växjö kommun (ordförande)
 • Rose-Marie Holmqvist (S), Växjö kommun
 • Erik Wångmar, Linnéuniversitet (vice ordförande)
 • Angelika Thelin, Linnéuniversitet
 • Predrag Jankovic (V), Region Kronoberg
 • Mats Johnsson (M), Region Kronoberg
 • Kasia Musial Lilja, Länsstyrelsen i Kronobergs län

 

 • Eva Johansson (C), Växjö kommun (ersättare)
 • Elisabet Flennemo (V), Växjö kommun (ersättare)
 • Johanna Jormfeldt, Linnéuniversitetet (ersättare)
 • Marie Eriksson, Linnéuniversitetet (ersättare)
 • Kerstin Kindstrand (MP), Region Kronoberg (ersättare)
 • Britt-Louise Berndtsson (C), Region Kronoberg (ersättare)
 • Ewa Jonsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län (ersättare)
 • Carin Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län (ersättare)

 

Samtliga intäkter genereras från projektledning och via externa uppdrag. ID:s första stadgar antogs 1996 och reviderades senast vid föreningsstämman 2016.