Institutet för lokal och regional demokrati

Om Institutet för lokal och regional demokrati (ID)

ID grundades 1996 och har sitt kontor i Växjö. Vi är en förening som verkar för att stärka demokrati, mångfald och samhällsnytta. Vi jobbar ’non-profit’ med en näringsverksamhet utan vinstsyfte.


  1. Region Kronoberg
  2. Växjö kommun
  3. Linnéuniversitetet
  4. Länsstyrelsen i Kronobergs län


De fyra föreningsmedlemmarna tillsätter 8+8 ledamöter till styrelsen som sammanträder, i regel, fem-sex gånger per år. Region Kronoberg har idag ordförandeposten i styrelsen, medan Växjö kommun tillsätter vice ordföranden. Medlemmarna tillsätter revisorer som följer och granskar verksamheten.
ID:s pågående verksamhet sträcker sig idag från Malmö till Östersund, därtill jobbar vi även med projekt i Sydafrika och Kosovo. Våra kunder och samarbetsparter består främst av kommuner, region, länsstyrelse, företag, universitet, nätverk, föreningar och det civila samhället. ID:s verksamhet vilar idag på följande tre ben:


  • Projektledning
  • Utvärdering och utredning
  • EVOLVE Mångfaldscertifiering


Det faktum att ID är en ideell förening utan vinstsyfte gör att vi kan erbjuda våra kunder ett prisvärt arbete med ’mer tid’ för det uppdrag som ska genomföras. Alltid med högsta kvalitet. Vi jobbar flexibelt i både små och stora uppdrag som sträcker sig från någon vecka/månad till flera år.


För oss är det en styrka att jobba med våra tre verksamhetsben parallellt. Vi känner projektvärlden väldigt väl – både som projektledare och utvärderare – vilket ger god förståelse för arbetet som ska utföras. Vi jobbar dynamiskt och är vana att möta olika målgrupper/intressenter på ett arbetsfält som sträcker sig från den lokala stadsdelen i en svensk kommun till internationellt demokratiarbete på andra sidan jordklotet.

Värdegrund

Mångfald och demokrati är våra nyckelord!

ID verkar för att allas lika rättigheter och möjligheter tas tillvara. För att vårt arbete ska vara framgångsrikt innebär det att våra medarbetare i alla situationer utgår från denna värdegrund.

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293