Translate

Om Institutet för lokal och regional demokrati (ID)

 

Institutet för lokal och regional demokrati (ID) grundades 1996 och finns i Växjö. ID jobbar idag med uppdrag i Sverige och internationellt (Sydafrika och Kosovo) och har en verksamhet som vilar på tre ben:

1. Projektledning
2. Utvärdering och utredning
3. EVOLVE Mångfaldscertifiering

Det är för oss en styrka att jobba med tre olika verksamhetsben parallellt. Vi känner projektvärlden väl - både som projektägare men även som utvärderare av andras projekt. Vi är vana att jobba flexibelt i både stora och små samarbeten, vilka kan vara begränsade i tid eller spänna över flera år. Vi är dessutom dynamiska i den mening att vi möter olika aktörer/målgrupper/intressenter på ett arbetsfält som sträcker sig från det lokala utvecklingsarbetet i den svenska kommunen till projektledning på andra sidan jordklotet.

ID jobbar, som ideell förening, utan vinstsyfte och kan därmed erbjuda ett prisvärt arbete med högsta kvalitet. Testa oss gärna - vi lämnar gärna offert! Vi kan oftast snabbt ta oss an nya uppdrag och jobba efter en struktur som utgår ifrån dina behov.

Vi samarbetar idag med offentliga, civila och privata aktörer, där våra vanligaste uppdragsgivare är kommun, region, universitet, statliga myndigheter, föreningar, studieförbund, projekt och nätverk.

 

Fyra huvudmän och styrelse

ID är en ideell förening med följande fyra huvudmän:

> Region Kronoberg
> Växjö kommun
> Linnéuniversitetet
> Länsstyrelsen i Kronobergs län

Under mandatperioden 2019-2023 sitter Linnéuniversitetet som ordförande i ID:s styrelse, medan länsstyrelsen innehar viceposten. Styrelsen träffas vanligtvis sex gånger per år.

 

Värdegrund

Mångfald och demokrati är våra nyckelord!

ID verkar för att allas lika rättigheter och möjligheter tas tillvara. För att vårt arbete ska vara framgångsrikt innebär det att våra medarbetare i alla situationer utgår från denna värdegrund.

 

Sekretesspolicy

ID registrerar inga uppgifter om personer som besöker denna hemsida. ID:s nyhetsbrev skickas endast till personer som aktivt tackat ja till utskicket och kan när som helst avregistera sig. Generell data/uppgifter för uppdragsgivare och kunder sparas i form av skrivna avtal och gemensamma dokument som kommuniceras med samarbetsparten. Ändamålet med hanteringen syftar primärt till att klargöra ramar och innehåll för det uppdrag som ID:s personal ska genomföra. Inga övriga register förekommer för exempelvis potentiella kunder eller potentiella uppdragsgivare där kontakt/avtal saknas. För deltagare i projekt regleras personuppgifter i dokumentet 'Samtycke kring hantering av personuppgifter inklusive namn och bild'. För ID:s hantering krävs ett aktivt godkännande från varje deltagare, där den enskilde när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke. ID är skyldig att ge information om personuppgifter som finns sparade och på initiativ rätta, radera eller begränsa aktuella uppgifter.

 

 

Prata med oss