Institutet för lokal och regional demokrati

Evolve referenser

Dramaten

”För att stärka och tydligare kvalitetsmärka Dramatens arbetsmiljöarbete, med fokus på mångfald och inkludering, inleddes 2021 ett samarbete med Institutet för lokal och regional demokrati (ID).

ID har granskat och utvärderat Dramatens styrdokument och rutiner samt genomfört enkätundersökning för att undersöka verksamheten utifrån ett inkluderings- och mångfaldsperspektiv. ​

ID har även genomfört utbildning för chefer och föreläsning för alla medarbetare om normmedvetenhet.

IDs utbildningar, professionella råd och rekommendationer har bidragit till en höjd kompetens och medvetenhet i frågor som man kanske aldrig blir fullärd i men Dramaten har i och med detta samarbete en stark grund att stå på. En god arbetsmiljö som omfattar en mångfaldscertifiering.” 

/Theresia Häglund, HR-chef

Videum AB

”Videum AB är en lärande organisation. Därför var det naturligt att vi skulle re-certifiera oss. Utöver detta beställde vi även en extra uppföljning för att kunna mäta vårt arbete. Förutom ledningsgruppen vid företaget fick även fack- och skyddsombud, samt mångfaldssamordnare utbildning i diskriminering och incidenthantering.” 

/David Svensson, VD

Växjöbostäder AB

"Certifieringen har gjort att mångfaldsfrågan har blivit mer som en integrerad fråga i allt vi gör på Växjöbostäder. Det har blivit självklart att inkludera mångfald för att skapa öppenhet och förståelse. Vi tror också att många har blivit mer medvetna om vad företaget står för, företagets värderingar, och det skapar både medvetna medarbetare och kunder. Certifieringen har gjort oss mer kvalificerade i och med att vi har fått kompetenshöjande utbildning under processen. Vi skapat bättre och tydligare rutiner vilket säkrar rättvisan samt skapar öppenhet och förståelse.


Genom att satsa på mångfald och få en bekräftelse på det genom en kvalitetsmärkning, som det här certifikatet, har vi skapat ett gott rykte vilket ökar vår konkurrenskraft. Både nya medarbetare och nya kundgrupper söker sig till ett företag som har ett gott rykte och öppenhet för olikheter. Jag tror att man ganska snabbt hämtar hem kostnaderna för certifieringen. Små förändringar i arbetssätt, förhållningssätt och bemötande kan göra stor skillnad för både lönsamhet och trivsel. Vi involverade flera medarbetare i arbetet vilket gjorde att arbetet blev förankrat i hela företaget."

/Mersiha Isa, Personalsamordnare och projektansvarig för mångfaldscertifieringen

Länsstyrelsen i Kronobergs län

"Vårt arbetssätt har blivit mer strukturerat och långsiktigt. Arbetet finns nu i ett sammanhang som medarbetarna känner igen sig i. Organisationen som sådan har fått en djupare förståelse för innebörden och innehållet i begreppet, dess komplexitet och möjligheter. Arbetssättet inom certifieringen har gjort våra medarbetare medvetna om sitt eget ansvar i mångfaldsfrågor, men också de rättigheter som finns. Myndighetens vision att vara ett föredöme är vår ledstjärna. Vår ambition är att allt vi gör ska utgå från dem vi är till för, vilket givetvis är en sammansättning av många olika behov och förutsättningar. Med ett mångfaldsperspektiv i grunden kan vi som statstjänstemän uppfylla vårt ansvar och närma oss vår vision. Vi har fått en möjlighet att lyfta även andra viktiga frågor som vi tror är en förutsättning för att vara ett föredöme, så som bemötande och förhållningssätt gentemot varandra, våra samverkansparter men också dem vi är till för. Jag rekommenderar mångfaldscertifieringen till alla aktörer som ser mångfald ur ett större perspektiv än rättviseperspektivet. Att jobba med mångfaldsfrågor är nyckeln till effektivitet, lönsamhet men också attraktionskraft."

/Katarzyna Musial, Funktionsledare Social hållbarhet

Elite Park Hotell/Konserthuset, Växjö

"Vi fick höra talas om möjligheten till mångfaldscertifiering via en av våra större kunder och vi tände på idén. Vi såg detta bl. a. som en bra metod för att tala om för omgivningen att vi är en öppen arbetsplats som aktivt tagit ställning och infört rutiner för att förhindra diskriminering i alla dess former. När vi presenterade idén med certifiering för våra medarbetare fick vi enbart positiv respons. Som nycertifierat företag ser vi de största vinsterna hittills vara att vi fört upp ämnet aktivt på agendan vid varje möte och vi har gemensamt ökat vår kunskap inom ämnesområdet. Vi är helt övertygade om att vi på sikt även kommer att kunna mäta direkta ekonomiska effekter som en positiv konsekvens av certifieringen."

/Helen Bäckstedt General Manager

Växjöbostäder AB

Länsstyrelsen i Kronobergs Län

Utvärderare av EVOLVE Mångfaldscertifiering

Våra kunder:

 • Dramaten                     
 • Elite Park Hotell/Konserthuset, Växjö 
 • Flygbussarna 
 • Hammarplast                  
 • Kivra
 • Kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun
 • Kultur- och Fritidsförvaltningen, Växjö kommun
 • Loomis Sverige AB
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Macken
 • Miljö- och hälsoskyddskontoret, Växjö kommun
 • Regionförbundet södra Småland
 • Tekniska förvaltningen, Växjö kommun
 • Videum AB
 • Vidingehem AB
 • Volvo CE
 • Växjöbostäder AB
 • Växjöhem AB, numera en del av Växjöbostäder)
 • Vöfab
 • Älmhults kommun

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293