Institutet för lokal och regional demokrati

Referenser

Samarbetet med ID - i siffror och tal


Då varje utvärderingsuppdrag är slut får uppdragsgivaren möjlighet att fylla i en enkät avseende samarbetet med ID. I juni 2020 fanns 39 sådana enkäter ifyllda från kunder/beställare, med följande resultat (exempel):


  • 100 % har goda erfarenheter av ID:s kompetens som utvärderare.
  • 90 % anser att ID 'i hög grad' lyckades skräddarsy ett utvärderingsupplägg som motsvarade de behov/önskemål som fanns på förhand.
  • 97 % anser att de fått bra valuta för de pengar som utvärderingen kostade.
  • 97 % bedömer ID:s slutliga utvärderingsrapport som bra och användbar.
  • 100 % kan tänka sig att anlita ID igen för nytt utvärderingsuppdrag.
  • 100 % kan tänka sig att rekommendera ID för en kollega/samverkanspart.


Ett urval av våra kunder:


Alvesta kommun              

Coompanion Kronoberg

Dramaten

Ljungby kommun                  

Helsingborgs stad             

Högskolan i Borås               

Kalmar kommun              

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg

Leader Linné Småland

Linnéuniversitetet                  

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Migrationsverket                

Raoul Wallenberg Institutet

Region Kronoberg          

Sagobygden Kronoberg     

Samordningsförbundet Värend

Svenska Röda Korset           

Sveriges kristna råd             

Tingsryds kommun           

Ulricehamns kommun           

Uppsala universitet

Växjö kommun      

Åmåls kommun

Älmhults kommun                 

Öppna kanalen Växjö

Citat om samarbetet med ID


Växjö kommun

"När vi genomförde ESF-projektet 'Sammansatt problematik i Kronobergs län (SPIK)' använde vi ID som vår utvärderare. ID:s uppdrag var att ha ett deltagarperspektiv samt fokus på projektets formella måluppfyllelse, horisontella principer och projektets hållbarhet. Ett av våra mål i projektet var att mäta individernas stegförflyttning och här var ID en stor tillgång eftersom de analyserade den data som hade med stegförflyttning att göra. Vi i projektledningen har haft en tät dialog med ID och deras engagerade och professionella förhållningssätt har funnits där från start till mål. De har kommit med värdefull input till verksamheten som gjort att vi har kunnat utveckla oss i vårt arbete inom projektet. Noggrannhet och god kompetens kan beskriva upplevelsen med ID. Vi kan verkligen rekommendera andra projekt att använda ID som utvärderare!"

/Veronica Håkansson, samordnare Projektenhet Kronoberg


Coompanion Kronoberg

"Jag använde ID som utvärderare av Coompanions ESF-projekt med syfte att öka tillgängligheten vad gäller kompetensutveckling av personal i arbetsintegrerande sociala företag. ID följde med i projektets alla moment och hade god kunskap om satsningen från början till slut. Fördelarna med ID var möjligheterna till en nära dialog med utvärderarna, deras sätt att ge feedback och deras engagemang i projektet. Den nära dialogen tog sig också formen av bollplank då man som projektledare och projektägare ibland stötte på problem som man inte riktigt hade lösningen på. Deras rådgivande förhållningssätt gentemot oss som aktör underlättade och bidrog till ett mycket positivt resultat i vårt projekt. Jag kan varmt rekommendera ID till andra aktörer som behöver utvärderare. 

/Nina Englund, f.d. verksamhetsledareÅmåls kommun

"Det har varit ovärderligt för mig att ha en utvärderare som jag har kunnat bolla med under hela projekttiden. ID:s roll som 'kritisk vän' har varit en resurs för mig som projektledare. Jag har aldrig jobbat på det här sättet förut. Jag har verkligen uppskattat utvärderarens reflektioner längs vägen - de har stöttat mig i mitt 'helikopterperspektiv' som projektledare. Intervjuerna som utvärderaren gjorde med målgruppen (tredjelandsmedborgare) uppskattades mycket av våra deltagare. De kände verkligen att deras röst var viktig. Det har verkligen varit ett positivt, givande och lättsamt samarbete."

/Eva Lindgren, projektledare

 

Svenska Röda Korset

”ID har gjort flera utvärderingar åt Svenska Röda Korset och det vi uppskattar särskilt är att lärande och förbättringsmöjligheter hela tiden finns med som en viktig ingrediens – Det ökar markant möjligheterna till att utvärderingsresultatet blir ett verkligt och viktigt redskap för framtiden.”

/Ewa Jonsson, projektledare


Tingsryds kommun

”ID har utvärderat vårt treåriga AMIF-projekt, ett integrationsprojekt i syfte att föra 100 tredjelandsmedborgare närmare egen försörjning. ID följde projektet från start till slut. Vi är så nöjda med ID som utvärderare. En stor fördel var att de ofta kom ut till oss på plats och deltog i möten och genomförde intervjuer, vilket gav en nära dialog och samarbete. Andra fördelar var ID:s stora engagemang och intresse för projektets frågor. De fungerade som en kritisk vän till projektet, bistod med sin stora kunskap och långa erfarenhet och gav input till förbättringar. Vi är säkra på att ID bidrog till den goda utvecklingen av projektet. Vi kan varmt rekommendera ID till projekt som söker utvärderare!”

/Louise Holm, chef för arbetsmarknads- och integrationsenheten

Institutet för lokal och regional demokrati

Framtidsvägen 12B, 352 22 Växjö

info@idvxo.se  

Organisationsnr: 829502-5293