Translate

Referenser

Samarbetet med ID - i siffror och tal

Då varje utvärderingsuppdrag är slut får uppdragsgivaren möjlighet att fylla i en enkät avseende samarbetet med ID. I juni 2020 fanns 39 sådana enkäter ifyllda från kunder/beställare, med följande resultat (exempel):

 

  • 100 % har goda erfarenheter av ID:s kompetens som utvärderare.
  • 90 % anser att ID 'i hög grad' lyckades skräddarsy ett utvärderingsupplägg som motsvarade de behov/önskemål som fanns på förhand.
  • 97 % anser att de fått bra valuta för de pengar som utvärderingen kostade.
  • 97 % bedömer ID:s slutliga utvärderingsrapport som bra och användbar.
  • 100 % kan tänka sig att anlita ID igen för nytt utvärderingsuppdrag.
  • 100 % kan tänka sig att rekommendera ID för en kollega/samverkanspart.

 

Citat om samarbetet med ID

 

Coompanion Kronoberg

"Jag använde ID som utvärderare av Coompanions ESF-projekt med syfte att öka tillgängligheten vad gäller kompetensutveckling av personal i arbetsintegrerande sociala företag. ID följde med i projektets alla moment och hade god kunskap om satsningen från början till slut. Fördelarna med ID var möjligheterna till en nära dialog med utvärderarna, deras sätt att ge feedback och deras engagemang i projektet. Den nära dialogen tog sig också formen av bollplank då man som projektledare och projektägare ibland stötte på problem som man inte riktigt hade lösningen på. Deras rådgivande förhållningssätt gentemot oss som aktör underlättade och bidrog till ett mycket positivt resultat i vårt projekt. Jag kan varmt rekommendera ID till andra aktörer som behöver utvärderare. 

/Nina Englund, verksamhetsledare

 

Länsstyrelsen i Kronoberg

”Jag är mycket nöjd med ID:s utvärdering av vårt projekt ”Skolan förebygger”. Länsstyrelsen har samverkat med ID inom en rad områden, senast rörande mångfaldscertifiering. ID:s kunskap, engagemang och processtöd har gett oss en konkret grund att utgå från i vårt mångfaldsarbete. Samarbetet med ID har inspirerat oss att sträva efter att få en certifiering, ett engagemang som genomsyrar medarbetare så väl som ledning. Rekommenderar ID redan idag till andra. Jag har stort förtroende för ID:s kompetens!”

/Katarzyna Musial Lilja, funktionsledare Social hållbarhet

 

Sagobygden

”Hos ID mötte vi lyhörd och kompetent personal. De lyssnade verkligen in vilka behov vi hade och genom hela processen hanterade de våra frågor bra och professionellt. I uppdraget ingick bland annat att ID skulle intervjua ett flertal personer. Samtliga intervjuade upplevde dessa tillfällen som något positivt och som för många gav perspektiv och tillfälle för reflektion över ämnet. ID:s regionala förankring var viktig för oss, de har stor kunskap om olika ämnen i regionen och har ett brett kontaktnät. Vi är mycket nöjda med den hjälp ID gav oss.”

/Meg Nömgård, verksamhetsledare

 

Svenska Röda Korset

”ID har gjort flera utvärderingar åt Svenska Röda Korset och det vi uppskattar särskilt är att lärande och förbättringsmöjligheter hela tiden finns med som en viktig ingrediens – Det ökar markant möjligheterna till att utvärderingsresultatet blir ett verkligt och viktigt redskap för framtiden.”

/Ewa Jonsson

 

Region Kronoberg

”Jag är mycket nöjd med arbetet. För mig har det varit väldigt värdefullt med närheten/enkelheten i dialog kring upplägg och under resans gång. Enkelt att stämma av tankar och bolla idéer. Jag ser det också som mycket positivt att ID har bra kännedom om länet, kommunerna och ett stort kontaktnät. En förståelse för hur den offentliga sfären hänger samman, politiskt och på tjänstemannanivå tror jag är avgörande för att få en god respons på bl.a. intervjuer och för att få en bra helhetsblick.”

/Heidi Samuelsson, samordnare Miljöfrågor

 


Ett urval av våra kunder:

Alvesta kommun                            Coompanion Kronoberg
Ljungby kommun                                    Helsingborgs stad                          Högskolan i Borås                              Kalmar kommun                            Kvinnofolkhögskolan i Göteborg
Linnéuniversitetet                                    Länsstyrelsen i Kronobergs län
Macken                            Migrationsverket                                Raoul Wallenberg Institutet
Region Kronoberg                    Sagobygden                    Samordningsförbundet Värend
Svenska Röda Korset                      Sveriges kristna råd                          Tingsryds kommun                      Ulricehamns kommun                      Uppsala universitet
Växjö kommun                                  Växjö & Co
Älmhults kommun                                  Öppna kanalen Växjö