Translate

Projektledning

 

ID projektleder idag lokalt demokratiutvecklingsarbete i Växjö och södra Sverige. Våra projekt har, under senare år, allra oftast riktat fokus mot mångfald, integration och mänskliga rättigheter. Här är vår kunskap och erfarenhet som allra störst.

Vid sidan av den egna projektledningen hjälper vi även till att koordinera andras projekt eller att skriva nya projektansökningar. Kanske har du som kommun eller förening en projektidé, men saknar tid att söka, samordna och rapportera...

Det nationella projektarbetet söks och genomförs oftast tillsammans med lokala och regionala samarbetsparter, till exempel från EU-fonder, kommun, länsstyrelse eller statliga myndigheter.

Vad gäller det internationella projektarbetet är det idag koncentrerat till två länder; Sydafrika och Kosovo. ID är sedan länge verksamt inom de s k 'kommunala partnerskap' som Växjö kommun och Älmhults kommun ingår i, där medel söks från svenska ICLD. Under de senaste 20 åren har ID samordnat närmare 40 olika projekt som syftat till att stärka såväl den kommunala organisationen som medarbetarna. Projekten har bland annat riktat fokus mot social välfärd, arbetsmarknad, skola/utbildning, omsorg, HR, stadsutveckling, infrastruktur, miljö, kultur, näringslivsutveckling och Agenda 2030.

 

Vi hjälper er att lyckas med ert projektledningsarbete 

Kontakta oss gärna för mer information.