Projektledning

ID har lång erfarenhet av att söka och leda externfinansierade projekt. Vi projektleder både nationella och internationella projekt via medel från bland annat statliga myndigheter, kommun, region, Europeiska Socialfonden, andra EU-fonder och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Det nationella projektarbetet genomförs oftast tillsammans med lokala och regionala parter i Växjö och Kronoberg/Småland och har, under åren, fokuserat på demokrati, mångfald och mänskliga rättigheter. Det internationella arbetet vänder sig idag främst till Sydafrika och Kosovo, men har tidigare även innefattat Polen, Ryssland, Baltikum och Bosnien-Hercegovina. ID har lång erfarenhet av att jobba med så kallade kommunala partnerskap via medel från ICLD. Sedan 2005 har vi haft en central roll som ansvarig samordnare för Kronobergs läns samarbete med Sydafrika (Tlokwe City Council) och tidigare även med Kaliningrad. Sedan 2013 samordnar vi Växjö kommuns samarbete med Kosovo (Komuna Vushtrri). Genom åren har vi varit projektledare för fler än 30 olika projekt via beviljade medel från ICLD.

ID söker kontinuerligt egna projekt och sätter samman breda partnerskap. Men vi hjälper även offentliga aktörer med att söka externa medel för sitt utvecklingsarbete. Många upplever det som svårt och tidsödande att söka projektpengar. Andra ser det som en fördel att överlåta projektledarskapet och koncentrera sig på att vara deltagare i projektet. Vi på ID ger Dig det stöd Du behöver så att Ditt projekt ges bästa tänkbara förutsättningar att nå hållbara resultat