Ett axplock av ID:s senaste uppdrag

 

 • Lärande utvärdering av ESF-projektet Matchning Kronoberg; Växjö kommun (2015-2018)
 • Utvärdering av AMIF-projektet #Värme; Sveriges kristna råd (2017-2019)
 • Utvärdering av AMIF-projektet Fastighetsbranschen för nyanlända; Fastighets-branschens utbildningsnämnd (2017-2019)
 • Utvärdering av Seniorlotsen för stöd till äldre boende i Växjö kommun (2017-2018)
 • Framtida behov och driftsformer av kulturscener i Ljungby kommun (2017)
 • Lärande utvärdering av ESF-projektet Arbetsintegrerat lärande; Coompanion (2016)
 • Fördjupad kvalitetsundersökning åt Omsorgsförvaltningen; Växjö kommun (2016)
 • Organisationskartläggning av Berättarnätet Kronoberg (2016)
 • Utvärdering av MAT 2015; Växjö & Co (2015) 
 • Kartläggning av föräldrastöd i Kronobergs län; Länsstyrelsen i Kronobergs län (2015)
 • Utvärdering av Reaktor Sydost; Regionförbundet södra Småland (2014)
 • Kartläggning av det strategiska klimat- och energiarbetet i Kronobergs län; Region-förbundet södra Småland (2012-2013)
 • Lärande utvärdering av ESF-projekt åt Ulricehamns kommun och Kvinnofolkhögskolan i Göteborg (2011-2013)
 • Utvärdering av jämställdhet vid biståndsbedömning inom hemtjänsten; Växjö kommun. (2012-2013) 
 • Utvärdering av den politiska organisationen i Alvesta kommun (2011)
 • Utvärdering av nationella insatser för att stödja återvändande till Serbien, Kosovo och Norra Irak; Svenska Röda Korset (2009, 2010, 2012 och 2015)
 • Brukarundersökning kring den kommunala skolans uppdrag och verksamhet; Växjö kommun (2010) 
 • Utvärdering av insatser kring jämställdhetsintegrering i Växjö kommun respektive Ljungby kommun (2010-2011)