Utvärdering & utredning

Institutet för lokal och regional demokrati (ID) har 20 års erfarenhet av att genomföra utvärderingar, utredningar, förstudier och kartläggningar. Vi utvärderar både projekt och befintliga verksamheter genom att undersöka måluppfyllelse och resultat. Vi genomför också följeforskning och processutvärderingar med kontinuerlig dialog och återkoppling under arbetets gång.

Då ID drivs utan vinstsyfte kan vi erbjuda Dig ett prisvärt upplägg, skräddarsytt efter Dina önskemål. Vi på ID är vana vid att arbeta i projektform och kan snabbt planera in ett uppdrag i vår verksamhet. 
Vi öppnar gärna för en diskussion med Dig kring just Ditt projekt eller verksamhet och dess utvärdering.

Några av våra uppdragsgivare:

 • Coompanion 
 • Helsingborgs stad 
 • Kvinnofolkhögskolan Göteborg
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Malmö stad 
 • Nätverket SIP
 • Raoul Wallenberg Institutet
 • Region Kronoberg 
 • Regionförbundet i Kalmar län
 • SKL International
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Svenska Röda Korset
 • Ulricehamns kommun
 • Uppsala universitet
 • Växjö & Co
 • Växjö kommun
 • Öppna Kanalen Växjö