Translate

Utvärdering och utredning

 

ID har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera, utreda och kartlägga. Vi följer och utvärderar både fast verksamhet och organisation, men även projektsatsningar med medel från exempelvis ESF, AMIF, Tillväxtverket eller liknande.

Vårt utvärderingsarbete handlar många gånger om att samla in data och analysera en särskild verksamhet för att kunna dra slutsatser om resultat. Vi erbjuder även s k lärande utvärderingar där vi följer ett projekt som en 'kritisk vän' över längre tid. Här handlar det om att - neutralt - förstå och observera själva projektgenomförandet för att därefter återkoppla iakttagelser och ge stöd till förbättringar. 

Vi lämnar gärna en offert om du behöver en extern utvärderare! Vi erbjuder dig ett prisvärt arbete med högsta kvalitet utifrån ett upplägg som passar din verksamhet. Vår utgångspunkt är att utvärderingen ska ge nytta och komma till användning.

ID har, som exempel, gjort utvärderingar/utredningar på följande temaområden de senaste åren:

- Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
- Stadsutveckling
- Skola/utbildning
- Integration och etablering
- Mångfald och jämställdhet
- Omsorg
- Social välfärd
- Klimat och energi
- Kvinnofrid
- Regional utveckling
- Turism och besöksnäring

Bland våra kunder och uppdragsgivare hittar vi bland andra Växjö kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, Ulricehamns kommun, Region Kronoberg, SKR International, Uppsala universitet, Raoul Wallenberginstitutet, Coompanion, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska Röda Korset.

 

Vi hjälper er att lyckas med ert utvärderingsarbete 

Kontakta oss gärna för mer information.