Translate

Workshops för att utveckla mångfald och inkludering på arbetsplatsen

 

ID erbjuder interaktiva och praktiska workshops med fokus på mångfald- och inkluderingsfrågor. Vi kan även skräddarsy upplägg utifrån era önskemål. Vi har erfarna konsulter som kan effektivisera er teambuilding genom att visa affärsnyttan och fördelarna med mångfald och inkludering i arbetslivet. Workshopparna varvas med föreläsning, gemensamma diskussioner och övningar. Deltagarna ges möjlighet att delta i aktiviteter och diskussioner om hur mångfald och inkludering förbättrar verksamheten och arbetsmiljön. Deltagarna får även möjlighet att utforska sin egen roll när det gäller att skapa och främja en inkluderande miljö.

Exempel på teman:

  • Fördelar med mångfald och inkludering
  • Normkritik
  • Unconscious bias/omedvetna fördomar
  • Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder
  • Skapa en inkluderande arbetsplats
  • Inkluderande ledarskap

Workshopparna kan även erbjudas på engelska.

 

Värdefulla artiklar

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering
Ett enkelt sätt att komma igång med sitt mångfaldsarbete är att göra interaktiva teamövningar som belyser frågor kring mångfald och inkludering. Det finns flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen, dessa övningar kan vara ett bra sätt att m...

Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap
Hur drar du nytta av den kompetens och erfarenhet som finns i din organisation? Vilka behov och tankar finns kring inkludering? ibland är det inte ens helt självklart vad som menas med inkludering. Inkludering handlar om att se, lyssna på och respektera...

 

Hur ID kan hjälpa er med mångfald på arbetsplatsen

Våra erfarna mångfaldskonsulter är aktivt engagerade i att utbilda företag och organisationer kring fördelarna med att ha anställda med olika bakgrund. Vi kan hjälpa er att skapa en inkluderande arbetsplats där alla anställda behandlas rättvist och uppmuntras att utvecklas och bidra med sina unika talanger.

 


 

Lär mer om alla goda resultat som ett mångfaldigt team kan ge.

Kontakta oss gärna för mer information.