Translate

Institutet för lokal och regional demokrati (ID)

 

Institutet för lokal och regional demokrati (ID) är en ideell förening som grundades 1996 och som har sitt kontor i Växjö. ID:s verksamhet erbjuder följande tjänster:

- Projektledning för att stärka demokrati och samhällsutveckling lokalt, regionalt, nationellt och internationellt (idag Sydafrika och Kosovo)

- Kartläggning, utredning och utvärdering av fast/ordinarie verksamhet samt externfinansierade projekt

- EVOLVE Mångfaldscertifiering vilket är ID:s eget metodverktyg för nulägesbedömning och stöd för ett aktivt mångfaldsarbete (arbetsmiljö, policys/planer, rekrytering, varumärke) vid, främst, offentliga och privata arbetsplatser. ID håller även workshops och utbildningar på teman som mångfald, jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering för externa åhörare/deltagargrupper.

 

 

 

ID erbjuder:

 

projektledning

Projektledning

Låt våra projektledare göra skillnad i dina projekt.

 

utvärdering och utredning

Utvärdering

Vi erbjuder utvärderingar till både offentliga myndigheter och övriga organisationer. 

 

evolve mångfaldscertifiering

EVOLVE Mångfaldscertifiering

Vi hjälper er att komma igång med ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete.

 

Vi hjälper er att lyckas med ert förändringsarbete

 

Kontakta oss