Translate

Institutet för lokal och regional demokrati (ID)

 

Institutet för lokal och regional demokrati (ID) grundades 1996 och finns idag i Växjö. Vi har en verksamhet som vilar på tre ben, där vi erbjuder följande insatser/tjänster:
 

Projektledning för att stärka demokrati och samhällsutveckling nationellt och internationellt (idag Sydafrika och Kosovo)

Kartläggning, utredning och utvärdering av fast/ordinarie verksamhet samt externfinansierade projekt

EVOLVE Mångfaldscertifiering vilket är ID:s eget metodverktyg för nulägesbedömning och stöd för ett aktivt mångfaldsarbete (arbetsmiljö, policys/planer, rekrytering, varumärke) vid, främst, offentliga och privata arbetsplatser. ID håller även workshops och utbildningar på teman som mångfald, jämställdhet, inkludering och icke-diskriminering för externa åhörare/deltagargrupper
 

ID är en ideell förening som jobbar 'non-profit' med följande fyra ägare/medlemmar som utgör styrelsen; Region Kronoberg, Växjö kommun, Linnéuniversitetet samt Länsstyrelsen i Kronobergs län.

 

 

Läs mer om vad ID erbjuder:

 

projektledning

Projektledning

Låt våra projektledare göra skillnad i
dina projekt.

 

utvärdering och utredning

Utvärdering & utredning

Vi erbjuder oberoende utvärderingar av både fast verksamhet och projekt. 

 

evolve mångfaldscertifiering
 

EVOLVE Mångfaldscertifiering

Vi hjälper er att komma igång med ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete.

 

Vi hjälper er att lyckas med ert förändringsarbete

 

Kontakta oss