EVOLVE Mångfaldscertifiering 

 

EVOLVE Mångfaldscertifiering är det främsta verktyget på marknaden för att mångfaldsintegrera arbetsplatser. Vi stöttar arbetsplatser i att utveckla ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete! 

EVOLVE erbjuder: 

  • Utvärdering
  • Utbildning
  • Processtöd
  • Certifiering 

Vi bedömer och utvecklar 5 områden: 1. Styrdokument, 2. Rutiner, 3. Rekrytering, 4. Arbetsmiljö och trivsel samt 5. Varumärke och organisationsutveckling. Ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete inom dessa områden ger en certifiering!  

Det finns vinster med att arbeta strategiskt med mångfald! Arbetsplatser som genomsyras av ett mångfaldsperspektiv har sett vinster i ökad rättssäkerhet, effektivitet, konkurrenskraft, resursutnyttjande, högre trivsel, mer motiverad personal, minskad sjukfrånvaro och ett gott bemötande.

Besök EVOLVEs hemsida för mer information om certifieringsprocess och våra kunder:

www.mangfaldscertifiering.se