Translate

EVOLVE Mångfaldscertifiering

 

EVOLVE Mångfaldscertifiering är det främsta verktyget på marknaden för att mångfaldsintegrera arbetsplatser och motverka diskriminering och trakasserier.
 
Vi kartlägger era behov genom ett verktyg som granskar fem olika områden: Styrdokument, Rutiner, Rekrytering, Arbetsmiljö och trivsel samt Varumärke och organisationsutveckling. Därefter identifierar vi åtgärder och ger förslag på rekommendationer för att utveckla ert arbete. En extern och opartisk genomlysning av ert företag/organisation har flera fördelar och underlättar för vidare arbete med mångfald, icke-diskriminering och inkludering.
 
Vi erbjuder utbildning, utvärdering, processtöd och certifiering för att hjälpa er organisation dra nytta av alla fördelar som mångfald ger. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar och workshops med aktiva övningar och diskussioner. 

 

EVOLVE:s certifieringsprocess hjälper er att komma igång med ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete. Långsiktigt innebär det att se bortom lagar och regler och istället se vinster, fördelar och möjligheter. 

 

Fördelar med ett aktivt mångfaldsarbete innebär bland annat:

  • Nyttja personalens kompetens, erfarenhet och perspektiv på ett bättre sätt
  • Nå nya grupper och marknader genom att fokusera på mångfald och nya perspektiv
  • Ger upphov till en mer effektiv rekrytering
  • Kunskapshöjande insatser skapar mer engagemang hos medarbetare samt medvetenhet i vardagen
  • Mångfald är en viktig hållbarhetsfråga bl.a. för att kunna behålla anställda och säkra kompetens
  • Konsumenter är allt mer medvetna om vilka värderingar och arbetssätt företag har
  • Ökad effektivitet i form av t.ex. en kreativ arbetsmiljö, minskad sjukskrivning, ökad trivsel
  • Satsningen på mångfald, inkludering och jämställdhet gör företaget/organisationen bättre på att avläsa kunders behov och efterfrågan av produkter/ tjänster.

 

I en global undersökning gjord av Deloitte uppger 78 procent av HR-ansvariga och företagsledare att mångfald och inkludering är en konkurrensfördel.

 

Företag med hög etnisk mångfald har 35 procent större chans att få ekonomisk avkastning som ligger över deras respektive nationella branschmedian. För företag med hög jämställdhet var siffran 15 procent.

 

Mångfaldiga team (med olika erfarenheter, ålder, kön etc.) fattar bättre beslut, upp till 87 procent bättre, än team utan en mångfaldig sammansättning.

 

 

Våra artiklar om mångfald och inkludering

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering
Ett enkelt sätt att komma igång med sitt mångfaldsarbete är att göra interaktiva teamövningar som belyser frågor kring mångfald och inkludering. Det finns flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen, dessa övningar kan vara ett bra sätt att m...

Skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö

Skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Men många gånger finns brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. En hållbar arbetsmiljö kännetecknas bland annat av att arbetsmiljön är j...

Vi hjälper er att utveckla ett aktivt och strategiskt mångfaldsarbete 

Kontakta oss gärna för mer information.