Translate

Fördelar med mångfald i styrelsen:

Publicerad den 20-02-04 av Maja Debeljak | Mångfald

 

Trots att både forskning och praktik visar att mångfald i företagets alla nivåer är lönsamt reflekteras inte det i styrelser och bolagsledningar. Mångfald är lönsamt, vi har gett flera exempel på detta i tidigare artiklar. Många tror att mångfald sker på bekostnad av kompetens, men så är det inte, mångfald är istället ett sätt att maximera kompetens. Besitter exempelvis endast vita medelålders män styrelsekompetens? Om man ser till statistiken som den ser ut idag blir svaret tyvärr ja. Inställningen till ökad mångfald i styrelser börjar dock ändras. Goldman Sachs meddelade nyligen att de inte längre kommer att göra börsnoteringar för företag med enbart män i styrelsen. Även SEB överväger att införa liknande krav.

Bolagsstyrelser, liksom andra delar i en organisation, bör inte bara ställa frågan vilka kompetenser en har utan vilka kompetenser som behövs, kommer behövas samt hur de kan hittas. I en tid av ständig förändring, ökad digitalisering och demografi bör företag och organisationer ställa sig frågan vilka är våra kunder i framtiden. Genom att ställa dessa frågor kan man påbörja arbetet med att öka mångfalden i styrelser.

 

Tips för att få en större mångfald i styrelsen:

  • Kartlägg styrelsens sammansättning utifrån kompetens, ålder, kön, etnicitet, bakgrund mm. Vilka kompetenser saknas och hur når ni dem i så fall?
  • Våga gå utanför det egna nätverket. Se det som en rekryteringsprocess. Kandidaterna måste själva reflektera kring vad de kan bidra med till bolaget.
  • Gör en analys kopplat till företagets mål, utmaningar, framtidsbehov. Vilka målgrupper vill ni nå? Vilka förväntningar finns på styrelseledamöterna och deras arbetsinsats?

Många tror att det behövs VD-erfarenhet för att kunna gå in i en styrelse men det börjar allt mer luckras upp. Istället är det viktigare att titta på vad personen kan bidra med. Mångfald i styrelsen handlar också om olika bakgrunder, livserfarenheter, kommunikationsstilar och synsätt. För att kunna fatta bra beslut behöver styrelsen kunna representera många vinklar och tankesätt. Annars finns risken att det fattas felaktiga beslut. 

En studie från Nordea (2019) visar att de bolag som presterar bäst har en köns- och åldersdiversifierad styrelse. Studien undersökte 180 bolag mellan 2014 och 2018. Det finns såklart fler mångfaldsfaktorer som studien inte tar upp men i mångt och mycket handlar det om att mångfald i styrelsen skapar bredd och variation i kompetens. Rätt sammansättning av människor driver arbetet framåt. 

Tyvärr står det still gällande mångfald i styrelserna, för andra året i rad består börsens styrelser av exakt 34 procent kvinnor enligt Allbrightrapporten 2019. 97 procent av bolagen har minst en kvinna i styrelsen. Då har Allbright endast kartlagt könsfördelningen i börsens ledningsgrupper och styrelser eftersom den datan är offentlig. Vid en bredare analys ser representationen säkerligen ännu dystrare ut med hänsyn till exempelvis etnicitet och neurodiversity.   

 

Varför mångfald i styrelser?

Det är fler som pratar om vikten av mångfald än de som verkligen gör något. Många föredrar att hålla fast vid sina egna nätverk och tillsätter personer på det sättet men då fortsätter vi fastna i samma gamla hjulspår.

Mångfald återspeglar den riktiga världen. Företag har olika kunder och intressenter, en grupp kan hantera samma frågeställning från olika vinklar. Nya perspektiv gör företag öppna för behov hos en bredare kundkrets vilket kan leda till nya lösningar och produkter.

Vi lever och arbetar i en värld där det ofta inte finns några självklara svar. Styrelser behöver ledamöter med en rad erfarenheter för att förutse förändringar, utvärdera risker och upptäcka möjligheter. Det kan finnas mer än ett rätt svar och flera perspektiv kommer leda till mer meningsfulla och strategiska beslut.

 

Exempel på produkter som skapats tack vare mångfald och inkludering:

  • Fenty Beauty, ett kosmetikföretag som skapats av sångerskan Rihanna, har tagit skönhetsvärlden med storm och tjänade 100 miljoner dollar i försäljning de första 40 dagarna av verksamheten. Kunderna älskade det faktum att det fanns 40 olika foundation-nyanser, designade för olika hudfärger samt för individer med albinism. Sedan lanseringen av Fenty Beauty har andra märken som Maybelline och Dior tagit efter strategin att utöka utbudet av sina nyanser för att bli mer inkluderande.
  • Microsoft Xbox har lanserat en specifik handkontroll utformad för personer med funktionsnedsättning.
  • Filmer som Black Panther och Crazy Rich Asians fick en stor framgång, många kopplade detta till just mångfaldhetsaspekten.

Källa: forbes.com

 

Slutsats

Det råder fortfarande brist på mångfald i styrelser men allt fler företag börjar förstå hur fördelaktig mångfald och inkludering är. Olika bakgrunder i styrelsen gör företaget mer anpassningsbart vid förändring. Resultatet av att ha en mångfaldig styrelse kommer att leda till produktivitet, hållbarhet och ett förbättrat varumärke.