Translate

Roliga teambuilding-övningar för mångfald och inkludering:

Publicerad den 18-10-10 av Maja Debeljak | Inkludering

 

Ett enkelt sätt att komma igång med sitt mångfaldsarbete är att göra interaktiva teamövningar som belyser frågor kring mångfald och inkludering. Det finns flera fördelar med mångfald på arbetsplatsen, dessa övningar kan vara ett bra sätt att medvetandegöra området och få upp intresset för frågan. Övningarna är ett bra sätt att få medarbetare att prata och lyssna på varandra. Aktiviteterna kan göras under en kick-off, utbildningsdag eller helt enkelt under fika- och lunchraster.

Ibland krävs det en engagerande aktivitet för att kasta ljus på ett eventuellt problem eller potentiella problem som kan uppstå på en arbetsplats. Gruppövningar om mångfald och inkludering kan också vara ett sätt att föra samman medarbetare på ett helt nytt sätt. Syftet med dessa övningar är att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga.

 

DJURLEKEN (rolig uppvärmningslek)

Tidsåtgång: 5–10 min

Instruktioner:
Be deltagarna att göra en cirkel och stå en armlängd ifrån varandra. Be dem att blunda.

Gå runt och viska ett djurs namn i varje persons öra (du kan välja 4–5 olika djur beroende på gruppens storlek). Säg till alla att de ska fortsätta blunda, sedan ska de härma sitt djurs läte och hitta alla andra som har samma läte genom att lägga en hand på deras axel. Sedan kan ni öppna ögonen och se vilka som hamnade i samma grupp.

 

DET FÖRSTA INTRYCKET

Tidsåtgång: ca 15 min
Material: papper och pennor

Instruktioner:

 1. Alla deltagare sätter sig i en cirkel. Varje deltagare skriver sedan ner på papper något om sin bakgrund, intressen eller historia som de flesta inte vet.
 2. Deltagarna viker sedan sin lapp och lägger den i mitten av cirkeln.
 3. En gruppledare öppnar lapparna och läser dem en i taget.
 4. Deltagarna skriver ner vilken person i cirkeln de tror att lappen gäller.
 5. Varje person avslöjar sedan sin gissning och sedan avslöjar sig personen som skrev lappen.
 6. Reflektion: Diskutera med gruppen varför de associerade vissa egenskaper med vissa personer.

 

HETA STOLEN

INNAN DU LEDER ÖVNINGEN, TÄNK PÅ ATT:

 • Fråga efter individens åsikt.
 • Det finns inga rätt eller fel. Deltagarna tolkar frågan på sitt eget sätt.
 • Behandla allas åsikter lika. Du som håller i övningen bör inte komma med kommentarer under övningen.
 • Deltagarna får inte avbryta varandra, utan alla har rätt att tala till punkt.
 • Tvinga ingen att säga sin åsikt och det går bra att ändra sin åsikt.
 • Stoppa kommentarer. Se till att deltagarna inte avbryter varandra, eller kommenterar när någon har ordet. Påminn om att det gäller att få fram så många olika åsikter som möjligt, inte att vinna en diskussion.
 • Fördela ordet. Försök se till så att olika personer får prata. Undvik att samma person pratar hela tiden genom att dela ut ordet till olika personer. Säg till exempel ”Vill du Erik säga varför du valde att…” Visa att du som övningsledare lyssnar på vad deltagarna säger.

Genomförande:
Deltagarna sitter på varsin stol i en ring eventuellt med en ledig stol. Ledaren ställer olika påståenden som deltagarna tar ställning till genom att sitta kvar eller ställa sig upp/byta plats. Påståendena är formulerade så att det bara går att svara ja eller nej på dem.

 • Den deltagare som håller med om ett påstående reser sig upp. För att ge mer rörelse i övningen kan de som håller med dessutom byta plats.
 • Den deltagare som inte håller med om påståendet sitter kvar.
 • Den deltagare som inte vill visa sin åsikt eller inte vet vad denne tycker sitter också kvar.

När deltagarna tagit ställning får de motivera sina åsikter. Ta en åsiktsgrupp i taget. När bara en eller två deltagare sitter kvar eller byter plats, börja med att låta dem komma till tals.

FÖRSLAG PÅ PÅSTÅENDEN

 • Det vore roligt att bo utomlands ett tag
 • Morgonen är den sämsta tiden på dygnet
 • Det är viktigt att jobba med mångfald på arbetsplatsen
 • Diskriminering är ett stort problem på arbetsmarknaden
 • Konflikter kan ibland vara bra
 • Konflikthantering är något man behöver träna
 • Kvinnor är bättre på att hantera konflikter än män
 • Sverige har de senaste 20 åren blivit mer ojämlikt
 • Ojämlikhet mellan män och kvinnor är ett stort problem i Sverige idag
 • Huruvida en händelse är en kränkning bör avgöras av den som blev drabbad

 

TRE SAKER VI HAR GEMENSAMT

Denna lek handlar om att inom sin grupp hitta gemensamma nämnare med andra människor. Ofta är det så att när man kan hitta något gemensamt är det lättare att relatera till varandra. Övningen lyfter fram både det gemensamma och det unika som varje individ tillför gruppen.

Instruktioner:
Bilda grupper om 3–8 personer. Varje grupp får i uppdrag att hitta tre gemensamma nämnare, samt en unik sak med varje person i gruppen. Unik i det här sammanhanget är något man är ensam om att kunna, och bidra med, i just den här gruppen. Varje grupp får ett stort pappersark och tjocka tuschpennor. Be dem att rita en ”blomma” av stora cirklar – se bilden  – som de sedan skriver in sina namn i samt de saker de har gemensamt. Deltagarna bör instrueras att de inte kan använda fysiska attribut som hårfärg, skostorlek etc. Detta uppmuntrar dem att ha mer meningsfulla diskussioner med sina gruppmedlemmar.

Bild från Metodbanken:

När alla grupper är klara samlar man ihop den stora gruppen igen, pappersarken sätts upp på väggen och varje grupp redovisar vad man kom fram till. Låt redovisningen ta tid. Ställ gärna frågor för att få veta så mycket som möjligt om alla spännande fakta om deltagarna.

Ni har nu en vägg full av blommor samt information om vad ni har gemensamt och vad ni kan bidra med – som ni kanske inte visste innan. Det gemensamma förenar oss och det unika hos var och en av oss bidrar till gruppen och gör den bättre och starkare än den skulle varit om vi alla vore exakt likadana.

 

LAPPAR I PANNAN

Detta är en övning om hur vi delar in oss i grupper. Syftet är dels att prata om hur vi delar in oss samt vilka fördelar/nackdelar som finns med att ingå i grupper av ”lika”. Tidsåtgång: ca 30 minuter

Instruktioner:

 1. Be deltagarna ställa sig i en ring och blunda och säg att de från och med nu inte får prata. Berätta att du kommer att gå runt i ringen och sätta en liten klisterlapp i pannan på var och en av dem.
 2. Gå runt och sätt en klisterlapp i pannan på var och en. Om det är 15 deltagare i gruppen kan du exempelvis använda 4 gula, 3 röda, 4 blå och 4 gröna klistermärken som är runda. OBS! Prata medan du går runt så att deltagarna inte blir överraskade när du kommer till dem.
 3. När alla har fått sina klisterlappar ska de sedan dela in sig i grupper. OBS: påminn deltagarna om att de inte får prata! Säg sedan: ”Nu kan ni öppna ögonen, utan att prata, dela in er i grupper” (upprepningen är viktig).

Vanligtvis reagerar grupperna först med förvirring och passivitet tills någon börjar klumpa ihop andra deltagare utefter färg. Därefter går det oftast ganska fort att få fram likfärgade grupper. Ibland vill en eller flera personer stå i grupper med olika färger, låt grupprocessen få ha sin gång. Det finns inget fel här, det blir som det blir men i vår erfarenhet blir det likfärgade grupper så gott som alltid.

Vad gäller resultatet med övningen så finns det inget ”fel sätt” för gruppen att lösa uppgiften på. Enligt erfarenhet blir det dock likfärgade grupper så gott som alltid med det vanliga komplementet att 1–2 personer försöker skapa blandade grupper men oftast får ge sig för grupptrycket.

När gruppen känns färdig ber vi dem stå kvar medan vi går mellan grupperingarna och kollar av hur de upplevde övningen, vad de tänkte och hur de hamnade där de hamnade.

En del grupper som delat in sig efter färgerna kan här känna lite missmod över att de inte var ”mer kreativa”. Det kan då vara bra att berätta att det är precis såhär det brukar bli när vi gör övningen. Om det inte kommit upp under föregående runda så fråga dem gärna varför de tror att det oftast blir såhär och om de känner igen liknande mönster från livet i stort.

Sedan säger vi att det såklart finns såväl för- som nackdelar med att vi delar in oss i ”grupper av lika” och att vi nu ska titta lite mer på detta. Be därefter två av grupperna (var för sig) att enbart diskutera vilka fördelarna är med att dela in sig i grupper av ”lika” och be därefter resterande grupper att endast diskutera nackdelarna. Be dem komma på minst tio för/nackdelar per grupp (antalet är inte viktigt, det är mest för att de inte ska sluta diskutera när de kommit fram till ett par stycken).

När grupperna känns klara återsamlas vi och redovisar argumenten för varandra. För att få lite mer energi i det ta varannan för/nackdel så det känns som en debatt och argumenten kan haka i varandra. Om det passar upplägget och vi har tid så skriver vi upp argumenten på tavlan.

När vi har argumenten framför oss på tavlan (alt. berättat dem för varandra) avsluta med att fråga vilka andra tankar de har fått utifrån denna övning och vad den betyder för deltagarna på ex. deras arbetsplats.

 

Sammanfattning

Genom att identifiera och respektera människors likheter och skillnader kan vi bli bättre medarbetare och starkare ledare. För att stärka teamkänslan på arbetsplatsen är det viktigt att människor har en förståelse för mångfald och kan kommunicera kring den.

Övningarna bidrar också till att hjälpa människor att lära sig att identifiera och korrigera stereotyper samt att hitta en gemensam grund. För att kunna arbeta med och uppskatta olikheter i teamet behövs en öppen dialog om mångfald.

 

Vi hoppas att dessa övningar ska hjälpa er på traven. Kontakta oss gärna vid frågor. 

 

Skapa skräddarsydda teamövningar